Od prvog marta crnogorski osiguranici će biti u povoljnijem položaju u odnosu na dosadašnji način refundacije.

Fond zdravstva refundiraće građanima nabavku ljekova sa osnovne liste ljekova po punoj cijeni do limita koji je određen maksimalnom cijenom lijeka, objasnio je za Vikend novine direktor crnogorskog Fonda zdravstva Sead Čirgić.

On je istakao da pravo na refundaciju troškova kupljenog lijeka gubi osigurano lice koje odbije da realizuje recept, iako mu je u apoteci ponuđen lijek iz iste farmakoterapijske grupe, odnosno lijek istog hemijskog sastava od drugog proizvođača.

“Refundacijom nabavke ljekova osiguranim licima u visini cijene koštanja, a najviše do visine maksimalne cijene lijeka, utvrđene od Agencije za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CALIMS) od prvog marta, crnogorski osiguranici će biti u povoljnijem položaju u odnosu na dosadašnji način refundacije naknade troškova ljekova po cijenama lijeka po kojima ih je obezbjeđivao Montefarm”, kazao je Čirgić.

On takođe pojašnjava da broj podnijetih zahtjeva Fondu zdravstva osiguranika za refundaciju sredstava za ljekove u prošloj godini, značajno je smanjen u odnosu na 2015. godinu.

“Po osnovu refundacije ljekova u 2016. godini isplaćeno je 141.490,59 eura, dok je u 2015. godini isplaćeno 244.854,39 eura, što je manje za 103.363,80 eura. Razlog tome je bolja snabdjevenost ljekovima u 2016. godini”, ističe je Čirgić.

Kako on objašnjava, očekivanje Fonda je da troškovi na ime refundacije ljekova ne bi trebalo značajnije da rastu u ovoj godini ukoliko snabdjevenost ljekova bude zadovoljavajuća. Teško je predvidjeti kakva će potražnja osiguranika biti.

On je saopštio da su u 2015. godini troškovi refundacije ljekova bili veći u odnosu na 2016,
iako je bilo očekivano da budu manji, s obzirom na to da su u sistem bile uključene i privatne apoteke sa kojima je Fond imao zaključen ugovor. Fond je do sada izdvajao oko 60.000 eura na godišnjem nivou za osigurana lica koja su imala pravo na trakice i lancete, odnosno za lica do 18 godina kojih je oko 2.000.

“Sada će biti potrebno obezbijediti dodatna sredstva u iznosu od 585.000 eura za oko 10.000 osiguranika koji su oboljeli od šećerne bolesti i na terapiji su insulinom”, precizirao je Čirgić.

Međutim kako on dalje objašnjava, procjena troškova za lancete i dijagnostičke trake ne može se dati, dok Montefarm ne nabavi dovoljne količine u svojim apotekama, jer će njihova visina zavisiti od vremena koje je potrebno Montefarmu da ih obezbijedi u svojim apotekama.
“Trošak u sistemu na mjesečnom nivou će biti isti, jer će se umjesto apoteka, ostvariti kroz refundaciju troškova osiguranom licu. Novac za refundaciju ljekova obezbijeđen je u okviru ukupnog budžeta Fonda i ne očekujemo probleme u realizaciji”, zaključio je Čirgić.