Štala farmera Radislava Miljanića iz Nikšića, koja se nalazi na Podbožuru, izgorela je potpuno u požaru. Stradalo je 300 koza sa jaradima, kao i dvije i po hiljade bala sijena.

Izvor: RTCG