ucg

Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore (UCG) za studijsku 2022/23. godinu, u trećem roku, biće raspisan sjutra, a prijave se podnose u petak do 16:00h.

Iz UCG-a su kazali da će konkurs, kojim su u trećem roku predviđena 784 mjesta na budžetu, biti objavljen u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori i na njihovom zvaničnom sajtu www.ucg.ac.me.

Oni su naveli da i u trećem roku, organizuju elektronsko prijavljivanje na konkurs, dodajući da ukoliko prijavu nije moguće podnijeti elektronskim putem, kandidati podnose prijavu neposredno, preko studentske službe fakulteta ili akademije.
“Prijava na konkurs se podnosi 2. septembra do 16:00h, kada će sistem za elektronsku prijavu biti zatvoren, a ukoliko se prijava podnosi neposredno organizacionoj jedinici, podnosi se označenih dana u okviru radnog vremena studentskih službi”, rekli su iz UCG-a.

Oni su napomenuli da se neblagovremeno podnijete prijave neće uzeti u razmatranje.
Kako su kazali, testovi iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja za kandidate koji nijesu imali eksterni maturski odnosno stručni ispit polažu se 5. septembra.

Raspored termina polaganja predmeta biće istaknuti na internet stranicama organizacionih jedinica.

Iz UCG-a su naveli da se prijemni ispiti za fakultete i akademije koji ih organizuju, a koji su dodatni uslovi za upis, polažu prema rasporedu koji će biti istaknuti na internet stranicama organizacionih jedinica, od 6. do 7. septembra.

Upis kandidata i izdavanje uvjerenja će se izvršiti zaključno sa 9. septembrom, prema rasporedu organizacionih jedinica.