NVO Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju (UZPD) organizovaće sjutra tri  nove aktivnosti u cilju poboljšanja kvaliteta života osoba  sa smetnjama u razvoju, njihove integracije i socijalizacije.

Prvi u nizu događaja biće održan u 11 časova u hotelu Sindčel, a tom prilikom će  predstaviti projekat pod nazivom “Od olovke do posla”, koji UZPD organizuje u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG) i ZOPT -om.  Projekat se bavi profesionalnom orjentacijom i zapošljavanjem osoba sa invaliditetom i vrijedan je 62.595 eura.

U 20 časova u galeriji A nikšićkog sportskog centra Trim biće otvorena izložba slika nastalih na likovnoj koloniji koja je održana 19. marta u Nikšiću u sklopu projekta “Budimo kreativni zajedno” koji finansira Američka ambasada u Crnoj Gori.

Svoj rad predstaviće dvadeset osoba sa invaliditetom iz Nikšića, Herceg Novog, Mojkovca i Bara koji su uz podršku deset likovnih umjetnika iz Nikšića pokazali svoja umijeća na slikarskim platnima. Umjetnici koji su učestvovali u projektu su: Mišo Vemić, Marija Vemić, Marko Petrović Njegoš, Milka Delibašič, Snežana Vasiljević Radović, Olivera Eraković, Lule Đurović. Na otvaranju će biti organizovana i aukcija slika.

Likovna kolonija je doprinos podizanju svijesti o kulturi, umjetnosti i humanosti u našem gradu. Cilj ove manifestacije je da osobe sa invaliditetom pokažu svoje umijeće i kreativnost. Udruženje godinama radi na poboljšanju kvaliteta života osoba sa invaliditetom i osim pružanja stručnih tretmana, zastupanja njihovih prava pruža i zaposlenje osobama sa invaliditetom.

Izložbu u galeriji ,,A’’ će  otvoriti Milorad-Guto Jovanović, potpredsjednik nikšićke opštine koja je podržala njenu realizaciju.

U Sindčelu će biti organizovan i dvodnevni seminar za osobe sa invaliditetom i članove njihovih porodica na kojem će oni dobiti neophodne  informacije o projektu i zakonskoj regulativi koja se tiče njihovog osposobljavanja i zapošljavanja.

UZPD je osnivač Inkluzivne mreže za Jugoistočnu Evropu,a do sada je  uradio mnogo na afirmaciji osoba sa invaliditetom, razbijanju predrasuda i poštovanju njihovih prava.

Do sada je odrađeno 68 projekata u saradnji sa mnogim domaćim i stranim donatorima kao sto su Vlada RCG, Skupštinska komisija za raspodjelu sredstava NVO, Američki konzulat, UNICEF, Save the children, BCIF, SO Niksic, Handicap international, FOSI, Multilateralna akademija iz Njemačke itd.

Kapitalni projekat UZPD je izgradnja Dnevnog centra za djecu sa težim i umjerenim smetnjama u razvoju. Uspostavljena je odlična saradnja sa opštinom Nikšić i partnerski učestvuje sa UZPD u više projekata. UZPD je član više mrežnih organizacija, i smatra se jednom od najuspješnijih NVO na području Nikšića i šire. UZPD ima razvijen volonterski servis i stalnih 15 volontera.