Glavni cilj projekta pod nazivom “Od olovke do posla”, koji NVO Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju (UZPD) organizuje u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG) i Zavodom za osposobljavanje i profesionalni trening (ZOPT), je prevencija socijalne isključenosti djece i omladine sa invaliditetom, povećanje društvene prilagodljivosti na tržištu rada i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kazala je izvršna direktorica UZPD Miluša Cica Žugić na konferenciji za medije koja je održana danas u hotelu “Sindčel”.

Ona je istakla značaj projekta koji je, prema njenim riječima, od pomoći ne samo osobama sa invaliditetom (OSI) i njihovim porodicama, već služi podizanju nivoa svijesti svih subjekata prisutnih na našoj javnoj sceni.

“Sa realizacijom projekta počeli smo 1. marta u saradnji sa ZZZCG i ZOPT -om. Ciljnu grupu predstavljaju djeca , omladina i odrasle osobe sa invaliditetom. U sklopu projekta, njih 18 će pohađati logopedski tretman u našem udruženju,a pozom i tretman kod fizioterapeuta i tako povećati svoje govorne sposobnosti, samim tim i šanse za kasnije zapošljavanje na otvorenom tržištu rada”, rekla je Žugić.

Ona je, potom, detaljno objasnila ulogu ZOPT u ovom projektu.

“Sedmoro OSI, među kojima ima i omladine i odraslih osoba proći će tromjesečnu obuku koju organizuje ZOPT, a koja sadrži mjere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije. Nakon toga, pet osoba ćemo zaposliti u našoj radionici za prozivodnju suvenira ili na poslovima za koje pokažu stručne sklonosti i kapacitete. Uključićemo i dva trenera iz oblasti invalidnosti koji će ih obučiti radnim navikama i ponašanju na radnom mjestu”, kazala je Žugić.

Žugić smatra da će šanse za zapošljavanje OSI rasti srazmjerno stepenu edukacije poslodavaca, članova porodica OSI, predstavnika lokalne uprave i medija.

“Akcenat je na jačanju kapaciteta u zajednici, kao i na razvoj partnerstva između NVO, institucija i poslodavaca. Time dobijamo smanjenje siromaštva u porodicama OSI i u zajednici kroz povezivanje područja socijalne politike zapošljavanja i socijalne zaštite”, rekla je Žugić.

Da bi se poboljšao položaj OSI i ubrzala njihova integracija u sve tokove društva treba preduzeti mnoge mjere, prije svega na lokalnom nivou.

“Kako se radi o osobama sa smanjenim kapacitetima i potencijalima, jasno je da im je jako potrebna profesionalna rehabilitacija, kako bi se pripremili za tržište rada, a nužno je uključiti i druge socijalne mjere koje će pomagati održavanju i razvoju kapaciteta kako OSI, tako i onih koji im pružaju podršku – porodice i socijalnih aktera”, kazala je Žugić.

Vrijednost projekta “Od olovke do posla” je 62.595 eura, a u sklopu njegove implementacije, takođe u Sindčelu, je organizovan i dvodnevni seminar za osobe sa invaliditetom i članove njihovih porodica na kojem će oni dobiti neophodne informacije o projektu i zakonskoj regulativi koja se tiče njihovog osposobljavanja i zapošljavanja.

“To je prvi u nizu od 3 seminara. Danas će učesnici biti OSI i njihovi roditelji, na sljedećem će OSI obučavati specijalzovani treneri, dok će na trećem seminaru učestvovati poslodavci iz Nikšića, kojima će tom prilikom biti predstavljena zakonska regulativa i beneficije prilikom zapošljavanja OSI”, istakla je Žugić.

Ona je posebnu zahvalnost za partnerstvo u projektu izrazila ZZZCG, bez čije pomoći, kako je kazala, realizacija ni ovog, ni mnogo drugih projekata u posljednjih 10 godina ne bi bila moguća.

“ZZZCG je naš partner već više od deceniju. Njihova uloga dobija na značaju jer je donacija sve manje, pa su mogućnosti za naše aktivno djelovanje dodatno smanjene. Nadam se nastavku uspješne saradnje”, rekla je Žugić.

U ime ZZZCG prisutnima se obratila Aleksandra Radulović.

“ZZZCG u ovom projektu ima ulogu ugovarača. Ispratićemo realizaciju pojekta i pružiti podršku u profesionalnoj rehabilitaciji 7 OSI koji prolaze kroz mjere 1 i 2. Trudili smo se da realizacija teče po planu i drago mi je da je tako”, rekla je Radulović.

U 20 časova u galeriji A nikšićkog sportskog centra Trim biće otvorena izložba slika nastalih na likovnoj koloniji koja je održana 19. marta u Nikšiću u sklopu projekta “Budimo kreativni zajedno” koji finansira Američka ambasada u Crnoj Gori.

Svoj rad predstaviće dvadeset osoba sa invaliditetom iz Nikšića, Herceg Novog, Mojkovca i Bara koji su uz podršku deset likovnih umjetnika iz Nikšića pokazali svoja umijeća na slikarskim platnima. Umjetnici koji su učestvovali u projektu su: Mišo Vemić, Marija Vemić, Marko Petrović Njegoš, Milka Delibašič, Snežana Vasiljević Radović, Olivera Eraković, Lule Đurović. Na otvaranju će biti organizovana i aukcija slika.

“Likovna kolonija je doprinos podizanju svijesti o kulturi, umjetnosti i humanosti u našem gradu. Cilj ove manifestacije je da osobe sa invaliditetom pokažu svoje umijeće i kreativnost. Udruženje godinama radi na poboljšanju kvaliteta života OSI i osim pružanja stručnih tretmana, zastupanja njihovih prava pruža i zaposlenje osobama sa invaliditetom. Posebnu zahvalnost dugujem mladoj slikarki Milki Delibašić koja je mnoge obaveze preuzela na sebe, kako bi sve u sklopu izložbe bilo organizovano na najevećem mogućem nivou”, zaključila je Žugić.

UZPD je osnivač Inkluzivne mreže za Jugoistočnu Evropu,a do sada je uradio mnogo na afirmaciji osoba sa invaliditetom, razbijanju predrasuda i poštovanju njihovih prava.

Do sada je odrađeno 68 projekata u saradnji sa mnogim domaćim i stranim donatorima kao sto su Vlada RCG, Skupštinska komisija za raspodjelu sredstava NVO, Američki konzulat, UNICEF, Save the children, BCIF, SO Niksic, Handicap international, FOSI, Multilateralna akademija iz Njemačke itd.

Kapitalni projekat UZPD je izgradnja Dnevnog centra za djecu sa težim i umjerenim smetnjama u razvoju. Uspostavljena je odlična saradnja sa opštinom Nikšić i partnerski učestvuje sa UZPD u više projekata. UZPD je član više mrežnih organizacija, i smatra se jednom od najuspješnijih NVO na području Nikšića i šire. UZPD ima razvijen volonterski servis i stalnih 15 volontera.