Studenti traže obavezno uvođenje prijemnog ispita na svim fakultetima
Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2021/22. godinu, u drugom roku, biće raspisan sjutra.
Kako su naveli, prijava na konkurs se podnosi 17. jula 2021. godine do 16 časova, kada će sistem za elektronsku prijavu biti zatvoren, a ukoliko se prijava podnosi neposredno organizacionoj jedinici, podnosi se označenih dana u okviru radnog vremena studentskih službi.
Konkurs će, takođe, biti objavljen u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori, kao i na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore.
“U skladu sa programom Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, Univerzitet Crne Gore organizuje elektronsko prijavljivanje na konkurs za sve organizacione jedinice, osim za one iz oblasti umjetnosti (Fakultet likovnih umjetnosti, Fakultet dramskih umjetnosti i Muzička akademija), gdje će se prijave podnositi isključivo posredstvom studentskih službi”, navodi se u saopštenju.
Izuzetno, ističu, ukoliko prijavu nije moguće podnijeti elektronskim putem, kandidati podnose prijavu neposredno, preko studentske službe organizacione jedinice.
“Testovi iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja za kandidate koji nijesu imali eksterni maturski odnosno stručni ispit polažu se 19. jula 2021. godine. Raspored termina polaganja predmeta biće istaknuti na internet stranicama organizacionih jedinica”, dodaje se u saopštenju.
Napominju da prijemni ispiti za fakultete i akademije koji ih organizuju, a koji su dodatni uslovi za upis, polažu se prema rasporedu koji će biti istaknuti na internet stranicama organizacionih jedinica, u periodu 19-21. jula 2021. godine.
Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće se zaključno sa 24. julom 2021. godine, prema rasporedu organizacionih jedinica.