mladi niksica

Isplata socijalnih naknada će početi sjutra, kažu iz Ministarstva rada i socijalnog staranja.

“Za korisnike materijalnog obezbjeđenja boraca izdvojeno je 224.339,02 eura, za korisnike lične i porodične invalidnine 307,166,57 eura, a za pogrebne troškove boračko-invalidske zaštite 2.330,20 eura”, kažu iz Ministarstva.
Za dječji dodatak izdvojeno je 242.184,01 eura, za korisnike materijalnog obezbjeđenja (MO) izdvojeno 722.174,22 eura.

Po Uredbi za raseljena i interno raseljena lica izdvojeno je za pravo na MO 1.969,01 eura, dok je za pogrebne troškove korisnika MO-a izdvojeno 14.901,20 eura. Za putne troškove invalidnih lica izdvojeno je 107.455,00 eura.
Za korisnike porodiljskog odsustva izdvojeno je 1.370.724,03 eura, a za dodatak za tuđu njegu i pomoć 1.007.929,52 eura, dok je za ličnu invalidninu izdvojeno 260.515,80 eura.

Naknada roditelju ili staratelju-njegovatelju lica koje je korisnik LI 361.182,68 eura.
Za izdržavanje štićenika u domovima obezbijeđeno je 243.355,26 eura, a za korisnike porodičnog smještaja 123.540,82 eura.

Za štićenike van Crne Gore izdvojeno 18.634,97 eura, a za troškove ishrane djece u predškolskim ustanovama 28.714,57 eura.
Naknada po osnovu rođenja troje ili više djece 5.458.917,28 eura.