Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutin Simović i danas je na terenu, prilikom radne posjete Nikšiću, predstavio rezutate još jednog Javnog poziva za dodjelu bespovratne podrške poljoprivrednim proizvođačima, kroz Agrobudžet za 2020. Riječ je o podršci za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka u iznosu od 50 do 80 odsto investicije, a koju je kroz javni poziv ostvarilo 172 farmera iz svih krajeva Crne Gore.

Nesmetana realizacija ovog i ostalih brojnih javnih poziva za podršku i značajno interesovanje korisnika, uprkos velikim izazovima sa kojima smo se suočili zbog pandemije koronavirusa, prema riječima Simovića, potvrda su najavljenog – da je ovogodišnja podrška sektoru poljoprivrede izdašna, domaćinska i razvojna.
Podsjećajući da su u cilju ublažavanja posljedica pandemije kroz Vladin posebni paket mjera domaćinima obezbijeđeni brojni oblici podrške, Simović je kazao da je u pripremi i treći paket mjera, koji će biti razvojni i koji će između ostalog omogućiti snažne nove prodore u razvoju crnogorske poljoprivrede.
Javni poziv za unapređenje kvaliteta mlijeka predstavljen je danas na uzornom gazdinstvu Jović u Rastovcu u Gornjem Polju, koje je jedan od korisnika ove mjere.
Podrška za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka značajna je, kako je kazao Simović, jer ima direktan uticaj i na zdravlje ljudi i na zdravlje životinja. Cilj je da kroz podršku za nabavku opreme za mužu i hlađenje mlijeka olakšaju svakodnevne poslove proizvođačima, unaprijedi  kvalitet i zdravstvena bezbjednost.
„Higijena muže ima direktan uticaj na kvalitet mlijeka, a samim tim i na kvalitet finalnog proizvoda. Podsjetiću Vas da se taj kvalitet dodatno nagrađuje i kroz mjeru podrške razvoju tržišne proizvodnje mlijeka gdje se pored osnovne premije od 6 centi dodatnih 4 centi daje za ono mlijeko koje je u skladu sa EU standardima“, kazao je Simović dodajući da nijesu zaboravljeni ni brojni poljoprivrednici koji prerađuju mlijeko na gazdinstvu jer i oni dobijaju po 6 centi po litru prerađenog mlijeka.
„U sistemu podrške za preradu na gazdinstvu u 2017. kada smo uveli ovu mjeru bilo je 278 gazdinstava, a na kraju prošle godine 1.534 što pokazuje da je ova mjera kreirana uz puno uvažavanje realnih potreba naših poljoprivrednika“, kazao je Simović. Samo u Nikšiću je registrovan 121 korisnik kome je u prošloj godini isplaćeno 260.000 eura premija za preko 4 miliona litara prerađenog mlijeka.
Kroz javni poziv za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka  ukupno je investirano 169 hiljada eura, a podrška Ministarstva iznosi oko 102 hiljade eura. 59% korisnika podrške je sa sjevera, 39% iz centralnog regiona a 2% sa primorja. Najveći broj korisnika – 41 je iz opštine Nikšić.
Kroz ovu mjeru u prethodne četiri godine, 853 korisnika nabavilo je oko 900 komada opreme. Ukupne investicije iznosile su 877 hiljada eura, uz bespovratnu podršku od 552 hiljade eura. Proizvođači iz Nikšića su u tom periodu nabavili su 40 laktofriza i 145 muzilica.
Potpredsjednik Simović je istakao da razvoj i unapređenje kvaliteta u sektoru mljekarstva ilustruje i rast količina mlijeka u sistemu podrške sa oko 30 miliona litara 2017, na skoro 60 miliona u prošloj godini.
On je naveo da su u prethodne tri godine isplaćene premije za ukupno 140 miliona litara mlijeka, a da će sa tekućom godinom podrškom biti obuhvaćeno preko 200 miliona litara.
„Pred nama je dosta posla i zato nastavljamo dalje – Vlada, lokalna samouprava i vrijedni domaćini i preduzetnici. Nastavljamo još ambicioznije jer smo stvorili brojne pretpostavke za razvoj naše poljoprivrede. Nastavljamo zajedno, kao i do sada, da pravimo nove iskorake i da proslavljamo nove uspjehe“, poručio je Simović.
U nastavku radne posjete Nikšiću, Simović je, zajedno sa saradnicima i predstavnicima lokalne uprave na čelu sa Veselinom Grbovićem, obišao više lokalnih putnih pravaca asfaltiranih kroz Projekat razvoja ruralnih područja, koji Vlada realizuje u saradnji sa Međunarodnim fondom za razvoj poljoprivrede (IFAD). Obišao je putne pravce Trubjela – Rudine – Kamensko i Jabuke – Brestice.
„Pratimo i izgradnju brojnih infrastrukturnih projekata koji se realizuju u ruralnim područjima širom Crne Gore, novih vodovoda i novih kilometara asfaltnih puteva, koji su neophodni poljoprivrednicima i koji donose novi kvalitet života našim selima“, poručio je potpredsjednik Vlade danas iz Nikšića.
Tom prilikom saopšteno je da je Vlada u saradnji sa lokalnom upravom u protekle četiri godine izgradila više od 63 kilometra asfaltnih seoskih puteva.
Takođe, u tom periodu, na području opštine Nikšić izgrađeno je 212 km vodovodne mreže, za 490 domaćinstava i 2.000 korisnika, zatim 22 vodne akumulacije i 10 bistijerni.