ucg

Na Univerzitetu Crne Gore (UCG) za upis na postdiplomske specijalističke samofinansirajuće studije predviđeno je 2.119 mjesta, odlučio je Senat UCG-a.

Predloženo je da na Elektotehničkom fakultetu bude 300 mjesta, na Filološkom 245, Prirodno-matematičkom 215, Pravnom 180, Građevinskom 178, a na Fakultetu političkih nauka i Fakultetu za turizam i hotelijerstvo po 150. Predlogom je predviđeno da na Filozofskom fakultetu bude mjesta za 120 studenata, na Metalurško-tehnološkom 105, Ekonomskom 100, Pomorskom fakultetu Kotor 90, Medicinskom fakultetu 70, a na Biotehničkom fakultetu 60. Kako je saopšteno iz UCG-a, predloženo je da na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje bude 50 mjesta, na Mašinskom 40, Arhitektonskom 25, Muzičkoj akademiji 24, a na Fakultetu dramskih umjetnosti 17 mjesta.

“Prilikom predlaganja, Senat se rukovodio brojem koji je u skladu sa licencom resornog Ministarstva, standardima kvaliteta nastave, procjenama broja studenata koji će upisati specijalističke studije i materijalnom osnovom za realizaciju studijskih programa”, kazali su iz UCG-a.

Navodi se da su predlozi opravdani sa aspekta zapošljivosti i potražnje na tržištu rada, prostornih i kadrovskih kapaciteta organizacionih jedinica, kao i iskazanog interesovanja studenata za upis.

“Predlog Senata biće dostavljen na dalje razmatranje Upravnom odboru UCG-a, koji će donijeti odluku o predlogu broja studenata za upis na specijalističke studije i visini školarine”, kazali su iz Univerziteta.

Konačnu odluku, kako su kazali, donijeće Vlada, u postupku davanja saglasnosti na raspisivanje Konkurs