smart niksic

Demo dan hakatona Smart Nikšić – pametna rješenja za održivi razvoj, održaće se sjutra u 18 sati u Inovaciono preduzetničkom centru (IPC) Tehnopolis u Nikšiću. Na Demo danu će devet timova iz Crne Gore i regiona prezentovati rješenja na kojima su radili 48 sati bez prestanka, a koja će pomoći da se Nikšić razvija kao „pametni“ grad, i svoj razvoj bazira na primjeni informaciono-komunikacionih tehnologija.

“Problemi Opštine Nikšić na kojima su radili su definisani u okviru dvije oblasti – dobro upravljanje i turizam i to su nepostojanje E-servisa za građane sa posebnim fokusom na mogućnost elektronskog prijema zahtjeva i izdavanja dokumenata, kao i neadekvatan sistem internog menadžmenta kod evidencije zaposlenih“, navodi se u saopštenju.

Problemi se odnose i na nepostojanje adekvatnog elektronskog sistema upravljanja dokumentima kao i neadekvatne interaktivne i inovativne prezentacije kompletne turističke ponude.

„Najbolje takmičare očekuju vrijedne nagrade iz novčanog fonda u ukupom iznosu od pet hiljada EUR“, dodaje se u saopštenju.

Tehnopolis organizuje Hakaton u saradnji sa partnerima iz INTERA Tehnološkog parka iz Mostara, Grada Zadra, BIT centra Tuzla i Sveučilišta u Zadru, u okviru projekta Cooperation for Development of Cross Border Business Environment Enhanced (2CODE).

Organizaciju hakatona su poržali Opština Nikšić i Coca-Cola HBC.