Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju organizuje seminar na temu “Zapošljavanje osoba sa invaliditetom”, koji će se održati 6. i 7. marta u hotelu Sindčel u Nikšiću. Seminar se realizuje u saradnji sa NVO Zrak Sunca iz Herceg Novog, NVO Adria iz Bara i NVO Srce iz Mojkovca, u okviru projekta “Budimo kreativni zajedno”, a uz podršku Američke ambasade u Crnoj Gori.
Predavači na seminaru će biti Čedo Veljić, prof. dr defektoloških nauka i Marta Anđelić, trener iz oblasti invalidnosti, a učesnicima će biti predstavljeni međunarodni dokumenti o pravima OSI, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju OSI, kao i Strategija za integraciju OSI. Seminar se organizuje za predstavnike nevladinih organizacija, lokalnih institucija iz oblasti zapošljavanja, zdravstva i obrazovanja, kao i lokalne uprave.