Svake godine četvrtog juna se obilježava Međunarodni dan nedužne djece žrtava agresije, kako bismo se podsjetili da mnoga djeca pate zbog različitih oblika zlostavljanja. Zgroženi brojem nevinih dječjih žrtava u Palestini i Libanonu, Ujedinjeni narodi su 19. avgusta 1983. proglasili četvrti jun Međunarodnim danom nedužne djece žrtava nasilja. Taj dan takođe naglašava važnost zaštite prava djece i međunarodne borbe protiv nasilja nad djecom.

Konvencija o pravima djeteta najvažniji je pravni okvir za zaštitu djece. Ova konvencija ima najveći broj potpisnika od svih ostalih sporazuma o zaštiti ljudskih prava.
Oko 50 milijona u svijetu ima raseljenih ljudi, prognanika koji su pronašli sigurnost u drugim zemljama ili u drugim krajevima svoje zemlje. Oko polovina tih ljudi su djeca.
Djeca se regrutuju kao vojnici pa im se na taj način uskraćuje pravo da idu u školu, da se igraju i rastu u mirnom okruženju. Takvi su slučajevi najčešći u Africi i Šri Lanki. Kod takve se djece nakon rata javlja problem oko integracije u društvo. Tom se problematikom aktivno bavi UNICEF podržavajući programe koji djeci pružaju psihološku i emocionalnu pomoć.