JU "Zahumlje"

Usled nastale situacije izazvane virusom COVID -19, JU “Zahumlje” nije bilo u mogućnosti da u okviru godišnjeg plana sprovede sve svoje aktivnosti u planiranoj formi, ali se radilo na drugim planovima.

„Osnovano prije 122 godine, “Zahumlje” predstavlja simbol kulturnog života grada, zbog čega je prepoznata potreba za unapređenje uslova rada njegovih članova i zaposlenih. Projekat vrijedan 284.000€, isfinansirala je Uprava za javne radove. Dograđeno je oko 360 kvadrata, pri čemu se vodilo računa da dograđeni dio bude u arhitektonskom skladu sa već postojećim objektom. Ovom dogradnjom dobijen je novi kancelarijski prostor, muzički studio, muzička soba, šminkernice, i ono što je najvažnije, prostor, depo, u kojem se omogućilo adekvatno čuvanje i održavanje vrijedne kolekcije narodne nošnje, koju “Zahumlje” posjeduje”, kazala je Kristina Radović, u ime koordinacionog tima Zahumlja.
Ova institucija posjeduje veliki fundus narodne nošnje, sa čak 1000 eksponata. Kako crnogorska narodna nošnja zauzima istaknuto mjesto u našoj kulturi i tradiciji za ovo vrijeme taj fundus je dopunjen sa po osam originalnih muških i ženskih crnogorskih narodnih nošnji, koje koristi prvi folklorni ansambl. Fundus je dopunjen i nošnjom koju koristi Dječji folklorni ansambl.
„Od 59.000€ donacije Ambasade Narodne Republike Kine obezbijeđena je tehnička oprema, svjetlosni park, ozvučenje i svi potrebni muzički instrumenti čime je omogućen predan i kvalitetan rad zaposlenih, članova i saradnika. Nadamo se da ćemo naredne godine uspjeti da ispunimo zadati plan rada i da će sve naše sekcije, horska, folklorna i dramska doći do svog punog izražaja. na najbolji način reprezentuje rad mladih stvaralaca“, istakla je Kristina Radović.
U okviru „Zahumlja“ su i dva izuzetno kvalitetna i zapažena festivala Festival uličnih svirača i Boem fest. Festival uličnih svirača ove godine je jedan od organizatora.
Za ovu godinu planirana je i popularna tribina Kultopis, a prva je već upriličena 22. decembra, a gost je bio istoričar Živko Andrijašević.
Počelo se i sa pripremama predstave Kontrarevolucija, autorskog projekta Obrada Nenezića, koja se radi u kooprodukciji JU„ Zahumlje“ I KIC „Budo Tomović“ iz Podgorice.
“U saradnji sa Opštinom Nikšić i RTVNK, JU „Zahumlje“, planira i serijal „Gorostasi slobode“, autorke Kristine Radović, a čija je ideja da zaštitimo od zaborava, valorizujemo i promovišemo kulturno – istorijsku baštinu vezanu za ideju slobodarskog, revolucionarnog i antifašističkog duha Nikšića, kao i da ukažemo na njegovu ulogu u oslobodilačkim, i ratovima za nezavisnost Crne Gore”, kazala je Radović.
U okviru ove institucije umjetnički život Nikšića, svojim radom i aktivnostima obogaćuje i Književni klub „Poenta poetika“ koji objavljuje i zbornik Mozaik. Fokus rada Književnog kluba „Poenta poetika“ – JU „Zahumlje“ u narednom periodu biće na promociji mladih pjesnika i umjetnika i na afirmaciji književnosti u novim uslovima koje su izazvane virusom korona.
“U planu je da priredimo omaž četvorici nikšićkih pjesnika Vukmanu, Vitu, Draganu i Dugu opet u saradnji sa JU Narodna biblioteka „Njegoš“ – Nikšić i Gimnazijom „Stojan Cerović“, te poetsko-muzički program „Epsko-lirska poezija i muzika“ u saradnji sa omladinskim orkestrom JU „Zahumlje“.
U planu je štampanje novog broja zbornika „Mozaik“ koji će obuhvatiti poeziju naših članova koja je nastajala u prethodnom periodu, a za koji smo novac dobili na konkursu Ministarstva kulture.
Takođe, u planu je potpisivanje memoranduma o saradnji sa NVO „UROŠ“ čiji je direktor poznati crnogorski pisac za djecu Žarko Vučinić. Saradnja sa njima uključila bi mlade pjesnike u promociju očuvanja životne sredine kroz književnost, na čemu Žarko Vučinić već predano radi godinama objavljivanjem ekoloških romana: trilogije o puhu Đorđu i knjige „Djevojčica Tara i čarobno drvo“. Obilazak osnovnih škola u našem gradu, uz poštovanje epidemioloških mjera, ponudiće našim osnovcima druženje sa piscem, druženje sa njegovim knjigama, ali i znanja o neophodnosti očuvanja zdrave životne sredine”, kazala je ona.
Kristina Radović zaključuje da je današnja JU „Zahumlje“ je moderna i moderno opremljena institucija čiji cilj su mlade generacije koje ćemo naučiti da poštuju tradiciju kroz način ponašanja, naučeno znanje i moralna pravila, a potom to sve nadograđivati igrom, pjesmom, usmenim predanjima o običajima unutar nacionalne i drugih kultura.
“Mladi danas u velikoj mjeri poštuju tradiciju, bar onaj njen dio koji im je od djetinjstva sastavni dio života, a „Zahumlje“ kao institucija, sa svim svojim zaposlenim, je pravo mjesto koje ih može naučiti o njihovoj tradiciji i kulturnom nasljeđu koje će se prenositi sa generacije na generaciju. Zato želimo dobrodošlicu svim onim mladim ljudima dobre volje i željnim znanja, i svesrdno ih pozivamo da nam se pridruže“, zaključila je.