cedis

Odbor direktora Crnogorskog elektrodistributivnog sistema CEDIS danas je izabrao Rajka Radoševića za predsjednika Odbora direktora te kompanije.

U novom sazivu Odbora direktora su, pored Radoševića, Jelena Bošnjak, Ilija Miljanić, Miloš Krivokapić i Emir Sijarić, saopšteno je iz CEDIS-a.
“Radošević je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore – odsjek Energetika. Radni odnos 1993. godine zasnovao je u Elektroprivredi Crne Gore gdje je obavljao više značajnih funkcija među kojima su: šef Odeljenja za održavanje, šef Odeljenja za mjerenje i kontrolu, šef Službe za održavanje 35 kV vazdušnih vodova. U CEDIS-u je od početka samostalnog poslovanja, gdje je bio šef Službe za održavanje 35kV vazdušnih vodova, a zatim šef Centra za održavanje 0,4kV i 10kV mreže, pa šef Centra za obuku”, navodi se u saopštenju.
Učestvovao je u realizaciji nekoliko većih projekata izgradnje objekata i infrastrukture CEDIS-a. Član je Inženjerske komore Crne Gore.
“CEDIS se 30. juna 2016. godine izdvojio iz Elektroprivrede Crne Gore, od kada posluje kao samostalni pravni subjekat sa licencom za obavljanje poslova operatora distributivnog sistema. Osnovne djelatnosti CEDIS-a su: distribucija električne energije, izgradnja i održavanje distributivnih objekata i mreže. CEDIS distribuira električnu energiju za oko 414 hiljada korisnika na području Crne Gore”, zaključuje se u saopštenju.