Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u januaru je, prema podacima Monstata, iznosila 757 EUR i bila je 4,1 odsto veća u odnosu na decembar prošle godine.

Prosječna neto zarada u januaru je, u odnosu na isti mjesec prošle godine, porasla 10,3 odsto.
Prosječna bruto zarada u januaru je iznosila 940 EUR.

“Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u januaru u odnosu na decembar prošle godine zabilježile rast od 0,4 odsto proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile rast od 3,7 odsto”, navodi se u saopštenju.
Prosječne zarade bez poreza i doprinosa u januaru u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sektorima obrazovanje 10,1 odsto, poslovanje nekretninama 8,4 odsto, zdravstvena i socijalna zaštita 8,2 odsto, građevinarstvo 8,1 odsto, umjetničke zabavne i rekreativne djelatnosti 6,5 odsto, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 5,1 odsto, informisanje i komunikacije 4,7 odsto, kao i vađenje ruda i kamena 4,4 odsto.

Rast je zabilježen i u sektorima usluge smještaja i ishrane 4,4 odsto, poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 2,3 odsto, snabdjevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa, uklanjanje otpada i slične aktivnosti 2,1 odsto, državna uprava i odbrana: obavezno socijalno osiguranje dva odsto, prerađivačka industrija 1,9 odsto, saobraćaj i skladištenje 1,3 odsto i trgovina na veliko i na malo, kao i popravka motornih vozila i motocikala 0,5 odsto.
Pad prosječne neto zarade u januaru u odnosu na prethodni mjesec zabilježen je u sektorima stručne, naučne i tehničke djelatnosti 5,4 odsto, ostale uslužne djelatnosti 1,5 odsto, snabdjevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 1,2 odsto i finansijske djelatnosti i djelatnost osiguranja 0,2 odsto.