U Nikšiću u parku nađena je dječija cipelica. Pronalazač je cipelicu ostavio kod prodavca kokica u parku.

loading…