Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju Nikšić (UZPD) organizovalo je Okrugli sto o položaju, preprekama i mogućnostima sa kojima se suočavaju OSI u Nikšiću. 

Na Okruglom stolu je predstavljena zakonska regulativa, koja podržava zapošljavanje osoba sa invaliditetom, načini kako da se ostvare zakonske subvencije za njihovo zapošljavanje, mogućnosti i želja za radom osoba sa invaliditetom.

Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici lokalnih institucija sa sjevera Crne Gore, koji u svom opisu posla imaju rad sa osobama sa invaliditetom, koji su upoznati sa stanjem u ovoj oblasti i modelima saradnje i podrške sa NVO u cilju poboljšanja kvaliteta života OSI u Nikšiću

 

“Opšti cilj projekta je povećanje informisanosti predstavnika raznih subjekata o pravima, preprekama i mogućnostima osoba sa invaliditetom u Nikšiću, a specifični cilj je podizanje svijesti predstavnika institucija, građana, lica sa invaliditetom, članova njihovih porodica i medija o tome kako Reforma nacionalnog sistema procjene invaliditeta / utvrđivanja invalidnosti promoviše inkluziju i stvara trajnu promjenu”, kazala je Miluša Žugić, koordinatorka projekta.

Aktivnosti koje će se organizovati u sklou projekta su:

Informisanje predstavnika javnih institucija o položaju OSI na Okruglom stolu

2.1. Informisanje građana Nikšića o položaju i načinu funkcionisanja OSI, i novom sistemu utvrđivanja invaliditeta

2.2. Promocija letaka i brošura o barijerama i mogućnostima za OSI na društvenim mrežama uz plaćeno oglašavanje na Fejsbuku

3.1 Informisanje lokalnih medija o položaju OSI

4.1 Informisanje OSI i članova njihovih porodica

 

Okrugli sto je održan u sklopu projekta “Dobra informisanost vodi do dobrih rezultata”, podžan u okviru projekta: Reforma nacionalnog sistema procjene invaliditeta, koji finansira Evropska unija, a implementira UNDP.

 

Vrijednost projekta je 8104 eura, a trajanje je četiri mjeseca.