opstina

Centralna rasprava povodom Predloga Odluke o pružanju usluge Pomoć u kući odraslom i starom licu sa invaliditetom u opštini Nikšić za 2021. godinu održaće se 12.01.2021. godine u 14 časova, u zgradi SO Nikšić.

Javnu raspravu povodom Predloga Odluke o pružanju usluge Pomoć u kući odraslom i starom licu sa invaliditetom u opštini Nikšić za 2021. godinu sprovodi Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje. Ona traje od 31.12.2020. godine do 14.01.2021. godine.