Održana rasprava o Odluci o pomoći u kući OSI

Javna rasprava povodom Predloga Odluke o pružanju usluge Pomoć u kući odraslom i starom licu sa invaliditetom održana je danas u Opštini Nikšić. Sprovodi je Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje.

Uvodnu riječ imao je Milan Korać.
“Danas smo tu da damo Predlog Odluke koji će ubrzo ići na sjednici Skupštine. Jedan od značajnih društvenih prioriteta svake lokalne zajednice jeste briga odraslih i starih licima sa invaliditetom i poboljšanje njihovih uslova življenja u samoj lokalnoj zajednici. Svrha socijalne i psihološke podrške pružanjem pomoći pomenutim licima je zadovoljanje svakodnevnih životnih potreba u sopstvenim domovima kako bi se unaprijedio i održao kvalitet života. Usluga Pomoć kući pruža se kada je porodična podrška nedovoljna ili nije raspoloživa. Opština Nikšić je pristupila izradi predložene odluke koja ima za cilj sufinansiranje usluge Pomoć kući kako bi se očuvao i unaprijedio kvalitet života osobama u starijem dobu. Sa ovom podrškom i participacijom 20 gerento domaćica sačuvaće svoja radna mjesta, a 200 korisnika ove usluge biće oslobođeni plaćanja participacije. Ovaj projekat realizovaće Crveni krst u saradnji sa Centrom za socijalni rad Nikšić. Sufinansiranje korisnika usluge Pomoć kući obezbjeđuje se podrška za 200 starih i invalidnih lica korisnika ove usluge čija primanja ne prelaze 490 eura. Za participiranje i realizaciju ove usluge obezbijeđena su sredstva u početku Opštine Nikšić u mjesečnom iznosu do 900 eura” kazao je Korać.
U skladu sa pravilnikom prihodi koji budu veći od 490 eura biće upućeni na ugovaranje sa pružaocem usluge, odnosno Crvenim krstom.
“Do sada je bilo 213 aktivnih rešenja i taj broj korisnika. Ono što je odluka, odnosno promjena jeste što su ranije rešenja rađena na bračni par, i na jedno i na drugo. Sada smo dobili instrukciju od našeg Ministarstva da jedna porodica dobije jedno rešenje sa nosiocem prava. Važno je napomenuti da u skladu sa pravilnikom u kojem piše da je učešće srodnika u troškovima kad su im prihodi veći od 490 eura obavezujuće na način što će svi oni biti upućeni na direktno ugovaranje usluge sa pružaocem usluge u ovom slučaju sa Crvenim krstom” kazali su iz Centra za socijalni rad.
Zbog odluke plaćanja participacije 70 odsto korisnika odbilo je da bude korisnik programa.
“Ja bih prije svega da se zahvalim Opštini Nikšić na razumijevanju i o značaju ovog projekta, izuzetno značajnog ne samo za naš grad, nego uopšte za stare ljude kojima je ova pomoć neophodna što smo mogli da vidimo po broju poziva za ovih mjesec dana ili nešto manje od kako su domaćice prestale da dolaze kod njih. Hvala Opštini još jednom, jer su spoznali njihovu potrebu i značaj da se zadrži ovih 20 radnih mjesta. Ovo kažem jer na samom početku kada je korisnicima predočeno da će morati da plaćaju participaciju, pa jedno 70 odsto korisnika je odbilo da nastavi da bude korisnik programa. Ali kada je Opština ponudila da plati tu participaciju oni su svi rado prihvatili doslovan dio projekta. Samim tim su i zadržane gerento domaćice koje će da nastave sa radom ovog projekta”, dodali su iz Crvenog krsta.
Opština Nikšić je obezbijedila sva sredstva za participaciju ovog projekta, a Crveni krst sa njihovim načinom kretanja i uslova obavijestiće kada počinje realizacija projekta.
Za kraj, Milan se zahvaljuje i nada se da će realizovati ovu uslugu.
“Ja Vam se svima zahvaljujem i nadam se da ćemo realizovati i ovu uslugu kao i brojne druge usluge socijalne i dječije zaštite koje se nalaze na teritoriji Opštine Nikšić”, zaključio je Korać.