Transformacije koje se danas dešavaju na kulturnom novu za posljedicu imaju i povećan broj razvoda brakova, zbog čega ta vrsta zajednice danas nije kao što je nekad, smatra sociolog Anica Obradović, RTCG.

Naime, u posljednjih šest godina, najmanje razvoda bilo je 2013-e godine (499), a najviše 2016-e (čak 703).

Komentarišući statistiku, Obradović je istakla da povećan broj razvoda brakova može biti simptom zemalja u tranziciji.

“Mi jesmo dugi niz godina u tranziciji. To može biti simptom da se kod nas dešavaju neke promjene koje se razlikuju od naše tradicionalne kulture, odnosno shvatanja braka kakav je bio ranije. Transformacije na kulturnom nivou koje se dešavaju se reflektuju i povećanim razvodima. Brak nije danas ono što je bio nekad”, ističe Obradović.

Ona smatra da bi brak trebalo da prati promjene u samom društvu.
“U toku tranzicije koja traje, zadržale su se većina tradicionalnih uloga vezano za supružničke uloge, s tim što su obogaćene nekim modernim, koje su opteretile, inače tešku supružničku ulogu, posebno u periodu tranzicju. Brak je danas vrlo teško zadržati”, istakla je Obradović.

Pojasnila je da žena danas nije u poziciji da trpi ponižavajuće uslove koje je morala da trpi u tradicionalnim brakovima.

“Jer je to ranije bio jedini način vertikalne socijalne promocije. Jedini naćin da žena socijalno propsperira je bilo kroz brak”, kaže Obradović, i navodi kako je emancipacija žene dovela do toga da imamo zdraviju bračnu zajednicu.

Promijenili su se, kaže Obradović, razlozi zbog kojih se ulazi u brak. Broj razvoda, prema njenoj ocjeni, nije iznenađujući.

“Danas je lakše izaći iz braka, nego što je ranije bilo. Danas je moguće imati srećan razvod, ali je za dijete bolji dobar razvod od lošeg braka”, kaže Obradović.

Podsjećamo, statistika Monstata za prva dva mjeseca ove godine pokazala je da je od 91-og razvedenog braka, najviše njih bilo u Podgorici – 27. Ljubav je najmanje „pucala“ u Kolašinu i Mojkovcu, gdje je tokom januara i februara razveden po jedan brak.