Posao

Stomatološka ordinacija ,,Radišić” d.o.o. Nikšić raspisala je konkurs za medicinsku sestru.

Oglas je objavljen 19.06.2020. godine. Rok za prijavu na konkurs je tri dana.
Naziv zanimanja: Medicinska sestra
Bez radnog iskustva.
Na određeno vrijeme.
Položen stručni ispit.
Provjeru vrši poslodavaca.
Kontakt telefon: 069-069-896