Zajednička Deklaracija o saradnji između Arhus centara Jugoistočne Evrope potpisana je danas u okviru godišnjeg sastanka ovih organizacija koji se održava u sjedištu Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OSCE), u dvorcu Hofburg u Beču. 

Na sastanku je učestvovala i delegacija Crne Gore, a potpisnici su predstavnici Arhus centara iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine i Albanije, osnovanih uz podršku Misija OSCE u tim zemjama, biće platforma za buduću saradnju.

Arhus Centar Nikšić, uz Arhus centre Podgorica i Berane, potpisnik je Zajedničke Deklaracije a potpis je u ime organizacije stavio Aleksandar Perović, direktor Ekološkog pokreta ,,OZON”.

Tokom trodnevnog sastanka potpisnici Zajedničke Deklaracije će imati priliku da kroz direktnu komunikaciju prepoznaju smjernice na koji način kroz praksu dalje razvijati dogovorenu platformu i kako najefikasnije koristiti resusre mreže u svrhu što uspješnije primjene Arhuske konvencije.