Radni sastanak za nevladine organizacije koje se bave zaštitom životne sredine i upravljanjem otpadom u Nikšiću biće održan u četvrtak 11. juna, na inicijativu Ekološkog pokreta „Ozon“, a uz podršku Misije OSCE u Crnoj Gori, kako bi se zainteresovanoj javnosti omogučilo da još jednom u direktnom dijalogu utiče na kvalitet dokumenata koji će dati smjernice kako urediti oblast upravljanja otpadom i unaprijediti trenutno katastrofalno stanje.

Na sastanku će se raspravljati o Nacrtu Državnog plana upravljanja otpadom za period 2015-2020. godine i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.

,,Smatrali smo, obzirom na činjenicu da se Nikšić u Nacrtu Državnog plana pominje u dva scenarija, koja su uz to po nama dijametralno suprotna jer se pominju regionalna sanitarna deponija, odnosno spalionica, da je od suštinskog značaja organizovati još jedno dodatno dešavanje u toku javne rasprave na kome bi zajedno sa kolegama iz drugih nevladinih organizacija koje imaju jasan stav u ovoj kompleksnoj oblasti, dali doprinos kvalitetu javnog dijaloga i raduje nas da je Ministarstvo održivog razvoja i turizma prihvatilo našu inicijativu, koju je podržala i Misija OSCE u Crnoj Gori, obzirom da se radi o konkretnoj primjeni Arhuske konvencije“, istakao je Aleksandar Perović, direktor ,,Ozona“.

Ekološki pokret ,,Ozon“ će dati i konkretan doprinos informisanju javnosti i animiranju zainteresovane javnosti za aktivno učešće u javnoj raspravi, preko Arhus Info Centra, a u prostorijama Arhus centra Nikšić svi zainteresovani će moći izvršiti uvid u nacrte dokumenata kao i upoznati se sa stavovima njihove organizacije kada je upravljanje otpadom u pitanju.