Crna Gora je napredovala kada je u pitanju poštovanje prava djeteta, ali vršnjačko, i nasilje u porodici, predstavljaju sve izraženiji problem, ocijenila je izvršna direktorica Centra za prava djeteta, Rajka Perović.

Ona je, povodom Međunarodnog dana djeteta koji se obilježava sjutra , kazala da se još ne može reći da je Crna Gora dostigla standarde koje propisuje Konvencija o pravima djeteta Ujedninjenih nacija.

„Ako posmatramo na nivou svijesti koliko djeca znaju o svojim pravima, moram reći da je ta svjesnost mnogo veća nego ranije“, rekla je Perović u intervjuu PR Centru.

Prema njenim riječima, u dijelu obrazovanja zabilježena je značajnija edukacija nastavnog kadra i drugačiji pristup djetetu.

„Nekad je to bio subjekat kome je trebalo prenijeti znanje, sada se drugačije radi sa djecom jer djeca su u drugom duštvenom okruženju i njihovi zahtjevi su potpuno drugačiji“, navela je Perović.

Ona je rekla da je i dalje veliki broj djece u odjeljenjima u gradskim školama, dok na sjeveru Crne Gore postoje odjeljenja gdje je mali broj učenika.

„Bilježimo da treba novog školskog prostora, da bi se škole rasteretile, da treba stalna edukacija nastavnika i profesora, da treba mijenjati odnos nastavnik-učenik jer on nije na najboljem novu, kao i da nastavu treba učiniti kretivnijom“, smatra Perović.

Ona je ukazala da je u Crnoj Gori veliki broj porodica koje su u stanju socijalne potrebe, a da se, kako je podsjetila, svako deseto dijete nalazi u stanju socijalne potrebe i siromaštva.

„Evidentno je da civilni sektor u najvećoj mjeri pruža servisnu podršku i da se svi servisi koji se ustanove se pokažu kao dobri“, rekla je Perović.

Na pitanje koji su ključni propusti institucija kada su u pitanju prava djeteta, Perović je kazala da porodice nemaju adekvatnu podršku.

„Više je to nešto čime se bavi civilni sektor, nego institucije, i ako se bave i kad se bave, prilično je to formalno, a ono protiv čega se mi kao organizacija bavimo jeste protiv tog formalizma, dekoracije i manipulacije“, ocijenila je ona.

Perović je navela da u Crnoj Gori ima oko 369 porodica hraniteljskim porodica, navodeći da Centar za prava djeteta radi samo sa jednim brojem tih porodica koje se nalaze u Podgorici.

„U klubu hranitelja imamo 15 porodica. Mi nemamo prostorne kapacitete da bi pružili podršku većem broju hraniteljskih porodica. Ovaj program je pokazao rezultate i žao mi je što se ne razvija u nekim drugim opštinama“, rekla je ona.

Perović je podsjetila da je Glavni grad obezbijedio dvije stambene jedinice za djecu koja izlaze iz dječijeg Doma Mladost, i da se u njemu se trenutno nalaze dvije osobe, sa kojima rade stručni saradnici.

„Imamo praksu da već čeitiri korisnika funckionišu samostalno, tako da se ovaj projekat širi i u Bijelom Polju“, kazala je ona.

Perović je ocijenila da su vršnjačko i nasilje u porodici sve izraženiji problem.

„Uzroci su mnogostruki, a ono što je evidentno da djeca malo kvalitetnog vremena provode sa svojima u porodici i da to ostavlja probleme na djecu. Njihovo slobodno vrijeme nije dobro organizovano, mnogo provode vremena na kompjuteru“, rekla je ona.

Perović je kazala da Centar trenutno radi na snimanju stanja kad su u pitanju prava djeteta.