Nevladina organizacija (NVO) „Društvo mladih ekologa“ iz Nikšića učestvovaće od 3 do 5 juna na najvećoj evropskoj konferenciji u Briselu, vezanoj za politiku zaštite biodiverziteta, Zelena sedmica (Green Week).

Konferenciji će, pored nikšićana, prisustvovati NVO „Green Home i „Centar za zaštitu i proučavanje ptica“, a ona će biti fokusirana na planiranje i razvoj zelene infrastrukture zasnovano na istoimenoj strategiji Evropske komisije koja je donesena 2013 godine.

Jednu od polaznih osnova za raspravu tokom 27 planiranih sesija predstavnja nedavno usvojeni Izvještaj o stanju prirode koji ukazuje da je 17% ptica ugroženo i još 15% blizu granice ugroženosti, te da je 60% vrsta i staništa u Evropi sa Aneksa Direktive o staništima još uvijek u nepovoljnom stanju očuvanja. Uzroci ovako alarmantnog stanja su rezultat ubrzane urbanizacije, razvoja infrastrukturnih objekata, zagađena i prenamjene zemljišta,zbog čega se mora hitno obezbijediti primjena zelenih tehnologija i principa u spomenutim razvojnim sektorima.

Vec sada je jasno da ciljevi iz Biodiverzitetske strategije do 2020. godine na smanjenju degradacije biodiverziteta neće biti dostignuti, što potvrđuje i Izvještaj Evropske Agencije za životnu sredinu iz 2015. godine. Kontinuirani gubitak prirodnih staništa, široko raširena zagađenja, prekomjerna eksploatacija prirodnih resursa i narastajući uticaj tuđinskih vrsta, kao i klimatske promjene najviše doprinose ovoj katastrofi i predstavljaju pet najvažnijih pritisaka na prirodu sa kojima se svaka zemlja Evrope, uključujući Crnu Goru,mora uhvatiti u koštac.

Degradacija ekosistema, uzrokovana ljudskim uticajem će koštati svijet oko 7% ukupnog BDP, dok je procijenjeno da će ovaj gubitak koštati Evropu oko 3% godišnje.

Crna Gora mora hitno krenuti u identifikaciju evropske mreže zaštićenih područja Natura 2000, koja bi zaštitila naša ključna kopnena i morska biodiverzitetska područja. U tom smislu nadležno Ministarstvo je napravilo nedopustiv propust, gubitkom opredjeljenih finansija iz sredstava Evropske pomoći, što će imati dalekosežne posljedice ne samo na blagovremenu zaštitu biodiverziteta u Crnoj Gori, nego i moguće posljedice u produžavanju vremenskog roka za pristupanje EU.