Ugovor sa firmom “Osmanagić” i “S lizing” o produženju finansijskog lizinga na godinu za 130 policijskih vozila očigledno nije potpisan, jer službenici policije još patroliraju privatnim i starijim službenim automobiima, pišu Vikend novine.

Skoro mjesec od kad je Uprava policije vratila i posljednje vozilo firmi “Osmanagić” zahvaljujući “sposobnosti” Vlade, službenici policije su i dalje prinuđeni da se snalaze kako bi obavljali svoje zadatke. Do kada će to trajati ne zna se, jer je Uprava za katastar i državnu imovinu još početkom ovog mjeseca završila pregovarački postupak sa “Osmanagićem” i “S lizingom” o iznajmljivanju vozila.
Šta je sa ugovorom i kad će biti realizovan Vikend novine su pokušale da saznaju i više puta u proteklih 20 dana putem mejla i telefonski tražile odgovor na ova pitanja, ali ih nijesu dobili. Jedino nezvanično što su uspjeli saznati jeste da je ugovor bio spreman za potpisivanje još prije desetak dana, ali da se zbog usvajanja budžeta čekalo da se taj posao finišira.
Prema nezvaničnim saznanjima, novim ugovorom 130 vozila biće iznajmljeno na još godinu, međutim neće imati kasko osiguranje kao prethodnih godina, jer je garancija na vozila istekla. Takođe, nije predviđeno ni servisiranje vozila u tih godinu, mada je servis navodno obavljen još u maju ove godine kada su automobili vraćeni.
Iznos koji je predviđen za ovu nabavku je, prema Zaključku Vlade, trebalo da bude 750.000 eura, tako da prostom računicom to znači da će za godinu iznajmljivanja jedno polovno patrolno vozilo građane koštati 5.769 eura.
Podsjećamo da je problem sa patrolnim vozilima nastao zbog nesposobnosti Vlade da na vrijeme reaguje i opredijeli sredstva za nabavku novih ili polovnih vozila. Naime, Vlada je za ovaj problem znala još prije pola godine, jer se Uprava policije obratila Ministarstvu finansija 29. januara 2021. godine, u kojem ukazuje na probleme koji mogu nastati uslijed isteka Ugovora o lizingu za 130 automobila. Tri mjeseca kasnije, Vlada je konačno usvojila Informaciju o nabavci patrolnih vozila za potrebe Uprave policije.
S tim u vezi donijeti su zaključci kojim se Ministarstvo finansija i socijalnog staranja zadužuje da za nabavku novih vozila za Upravu policije, putem finansijskog lizinga sa obavezom povraćaja predmeta lizinga, davaocu lizinga nakon isplate svih rata lizing naknade obezbijedi iznos od 2.150.000 eura.
Takođe, zadužili su Upravu za katastar i državnu imovinu da u saradnji sa Upravom policije u što kraćem roku sprovede postupak nabavke vozila za potrebe Uprave policije putem finansijskog lizinga. Međutim, dva mjeseca kasnije, 13. maja Vlada donosi novi zaključak u vezi sa patrolnim vozilima za policiju, i umjesto lizinga za nova vozila i sume od 2.150.000 eura, odlučuju da ipak uzmu polovna vozila putem finansijskog lizinga na period od 12 mjeseci.
Za tu nabavku opredijeljeno je 715.000 eura. U novoj informaciji iz Vlade pojašnjavaju da je nabavka novih vozila vrlo složen predmet javne nabavke i finalizacija tog postupka iziskuje dodatno vrijeme zbog isporuke vozila specijalno opremljenih za UP, pa je za realizaciju toga potrebno minimum pola godine. Upravo to šestomjesečno čekanje zahtijevalo je hitno preduzimanje radnji u cilju sprovoden ja postupka u što kraćem roku, zbog čega se došlo do rješenja da se nabave polovna vozila “kako bi se spriječilo rapidno smanjivanje mobilnosti operativnih struktura policije, čime se dovode u pitanje kapaciteti za realizaciju zakonom predviđenih nadležnosti policije”.
Izvor: Vikend novine