Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma, uz generalnog sponzora kompaniju Mtel Crna Gora, ove godine pokrenulo je kampanju “Osjeti Crnu Goru/Feel Montenegro” i pokrovitelj je brojnih manifestacija i festivala, koje će imati višestruke benefite za turizam Crne Gore.

Devet manifestacija u devet različitih gradova imaju samo jedan cilj, a to da na putovanjima od Bara do Plava, turisti osjete sve najbolje što pruža Crna Gora.
Za 2022.godinu podržane su sledeći festivali i manifestacije.
1. Prvi Međunarodni sajam pršute MESAP 2022. (Prijestonica Cetinje
2. XXII „Dani borovnice“ (Plav)
3. XIX „Međunarodni festival tamburaških orkestara“ (Bijelo Polje) –
4. Dani dijaspore (Rožaje)
5. Thunder fest 2022. (Berane)
6. Tribute festival (Pljevlja)
7. Kolašin- „Ljeto u Kolašinu“
8. Koncert gupe – Barselona gipsy Kings u Baru –
9. Montenegro Tropfy Džip rely
“Brojne manifestacije u Crnoj Gori sve više privlače turiste, kako strane tako i domaće. U autentičnom ambijentu i prijatnoj atmosferi, provod i razonoda su nematerijalni efekti manifestacija koje gosti, naročito inostrani, „ponesu“ sa manifestacija”, saopšteno je iz Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma.
Potencijali Crne Gore u oblasti manifestacionog turizma su osnova za kreiranje turističkih proizvoda i ponuda pripremljenih za različite kategorije turista i prilagođenih aktuelnim svjetskim trendovima u turizmu.
Manifestacije i festivali pružaju višestruke benefite Crnoj Gori, i to kroz promociju Crne Gore kao turističke destinacije, što će se reflektovati na ostvareni broj turista i noćenja, te prihode od turizma i u konačnom, satisfakciju lokalnog stanovništva i turista
“Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma podstiče i daje punu podršku unapređenju manifestacionog turizma kao jednog od oblika turizma putem kojeg se na najlakši način može doći do ostvarenja ciljeva koji su definisani strateškim dokumentima razvoja crnogorskog turizma”, zaključuje se u saopštenju.