Hor JU OŠ “Milija Nikčević”, pored toga što daje dominantnu boju i originalan ton školskim priredbama, uspješno se predstavio ovog proljeća na susretu dječjih horova u Herceg Novom, a takođe je ranije uzimao učešća u gradskim kulturnim manifestacijama.

,,Muzika izražava sve ono što se ne može kazati riječima, a ne smije ostati neizrečeno”, poručio je francuski pisac Viktor Igo. Muzičke aktivnosti u ovoj školi tokom nastavne godine oplemenjivale su svakodnevni radni proces, nadahnjujući za nove uspjehe.