Ekološki pokret ,,Ozon” upozorava građane Nikšića na ugroženost javnog zdravlja zbog aerozagađenja, uzrokovanog velikim brojem požara na teritoriji opštine.

Trenutno smo shodno podacima Agencije za zaštitu životne sredine, odnosno Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha, izloženi visokom zagađenju vazduha, što podrazumijeva satnu koncentraciju PM10 čestica između 90 i 180 µg/m3.
Shodno tome potrebno je pridržavati se preporuka Instituta za javno zdravlje,kako bi se spriječile veće posledice po zdravlje
Preporučuje se svima, a naročito osjetljivim grupama stanovništva (djeca, trudnice, stari, hronični bolesnici) da smanje boravak na otvorenom, naročito u blizini prometnih saobraćajnica kao i za vrijeme prisutnog dima i magle u vazduhu. Treba ograničiti izvođenje fizički zahtjevnih aktivnosti pr kojima se diše brze ili dublje (trčanje, vježbanjei sl.) na otvorenom.
Ekološki pokret ,,Ozon” smatra da je trenutni ekocid prije svega posledica višedecenijske nesposobnosti i neefikasnosti sistema, koji nema adekvatnu kaznenu politiku za uzročnike aerozagađenja, bez obzira da li je riječ o fizičkim ili pravnim licima, što je praksa poslednjih 30 godina i zbog čega imamo ljudske žrtve, nenadoknadljive ekosistemske i ekonomske posledice, koje će osjećati i generacije koje dolaze.
“Najgore od svega što osjećamo da se trenutno alarmantno stanje u kojem je ugroženo javno zdravlje u Nikšiću, koristi u politikantske svrhe, što je nečuveno i dokaz nemorala u krugovima donocioca odluka, koji su ponavljamo, najodgovornije sve tri grane vlasti.
Koristimo priliku da izrazimo divljenje i zahvalnost zaposlenima u Službi zaštite i spašavanja zbog nadljudskih napora koje ulažu kako bi spasili zdravlje sugrađana, ekosistem i ekonomiju, što treba svi da shvatimo, jer je riječ o veoma kompleksnoj problematici.
Ekološki pokret ,,Ozon” će iskoristiti mogućnost i kandidovati Službu zaštite i spašavanja za 18. Septembarsku nagradu, sa nadom da ćemo uspjeti makar na taj način ukazati na njihov značaj I potrebu unapređenja uslova u kojima rade.
Nadamo se da ćemo uskori udisati čist vazduh, a na svima nama ostaje da uradimo sve što je moguće da se ublaže dalje posledice”, kazali su iz Ozona.