Na sastanku članova savjeta MZ Župa sa rukovodstvom opštine Nikšić je konstatovano da u ovoj mjesnoj zajednici postoji niz problema koje je potrebno urgentno rješavati.

Takođe je konstatovano da će u septembru biti završen projekat za dionicu puta od Doma omladine u Liverovićima do Mjolja Polja, a do sredine oktobra i za dionicu od Krstovača do Liverovića. Paralerno sa ovim projektima će biti urađen projekat rekonstrukcije puta u Pustoj strani. Završen je tender za dio radova na vodovodu i izabran izvođač. Savjet je pribavio Opštini CD-ove projekta za vodovod za sela Oblatno, Zagrad i Kuta, koji su u opštini bili izgubili.
Raspisan je tender za asfaltiranje dijela puteva po župskim katunima, a opština će odrediti koje će dionice uskoro asfaltirati. Krenuće i asfaltiranje seoskih puteva, a na sastanku koji će biti održan 19.09.2023. godine će se precizirati koliko i koje dionice će se asfaltirati.

Za petnaest dana će se krenuti u popravku kompletne rasvjete u Župi. Na izradi projekata za mostove u Kutima se nije ništa odradilo, pa je dogovoreno da se to hitno odradi kako bi se isti sanirali.
“Održani sastanak je pokazao opravdanost svih zahtjeva MZ Župa, a naredni dani će pokazati da li će se ispoštivati dogovoreno”, poručuju iz Savjeta MZ Župa, uz tvrdnju da je sigurno da će istrajati u svim zahtjevima.