Inovaciono preduzetnički centar (IPC) “Tehnopolis” u Nikšiću organizuje okrugli sto na temu “Licenciranje vodiča i instruktora”, jer u Crnoj Gori još uvijek nije riješeno pitanje licenciranje vodiča za rekreativne sportove, prenose Vijesiti.

“Mi u Crnoj Gori nemamo licenciranih vodiča što se tiče kajaka, kanjoniga i ostalih rekreativnih sportova. Godinama smo svjedoci da imamo problem u toj oblasti i da Gorska služba često mora da reaguje i spašava turiste. Nadam se da ćemo ovim okruglim stolom pokrenuti inicijativu da se taj problem riješi“, kazala je Anđa Vukčević Zorić, konsultant za turizam u Tehnopolisu
Napravili smo okrugli sto kako bi krenuli sa rješavanjem problema koji se tiče licenci za kajak i kanjoning.
Božo Vučeković, šef odsjeka za propise i standarde u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, kazao je da je oblast turističkih vodiča regulisana, ali ne i vodiča za sportsko-rekreativne aktivnosti i da bi novim Zakonom o turizmu i ugostiteljstvu i ta oblast konačno bila uređena.
„Suština je da to bude jedna regulisana profesija i da se priznaju inostrane licince, s tim što bi se morale ispoštovati i neke specifičnosti uslovi koje naša regulativa predviđa. Mi smo u predlogu novog Zakona o turuzmu i ugostiteljstvu definisali taj dio i predvidjeli da ko se bavi tim aktivnostima da mora imati vodiča u skladu sa zakonom“, kazao je Vučeković.
Pored dijela koji se tiče licenciranih sportsko-rekreativnih vodiča novim Zakonom bi bilo regulisano i da svi koji dobiju rješenje da se mogu baviti pomenutom djelatnošću moraju biti upisani u centralni registar koji će biti javna elektronska baza podataka.
Učesnici okruglog stola bili su predstavnici ministarstava turizma i održivog razvoja, sporta, prosvjete, rada i socijjalnog staranja, lokalne i nacionalne turističke organizacije, Opštine Nikšić, parka prirode “Piva”, Centra za stručno obrazovanje, turističke privrede, NVO sektora.