Elektroprivreda Crne Gore, u saradnji sa Sportsko-ribolovnim klubom „Nikšić“ i NVO “Ozon”, organizovala je akciju spašavanja zaostale ribe u hidroenergetskom sistemu “Perućica” nakon zatvaranja sistema a zbog početka redovnog godišnjeg remonta hidroelektrane.

Direktor HE “Perućica”, mr Radovan Đukanović, kazao je da je EPCG, kao odgovorna kompanija, radi na iznalaženju trajnog i odrzivog modaliteta zaštite ribe od prolaska u kanal.
“EPCG shodno zakonu o slatkovodnom ribarstvi sa kolegama ribolovcima ispunjava definisane obaveze o poribljavanju Slanskog i Krupačkog jezera. I pored toga EPCG je potpisala dodatni ugovor sa Sportsko-ribolovnim klubom iz Nikšića o izlovu ribe i vracanje u maticna jezera a u cilju ocuvanja eko sistema“, naglasio je Đukanović.
U akciju spašavanja ribe u kanalima HE “Perućica”, EPCG je i ove godine uključila NVO „Ozon“ koja se bavi očuvanjem životne sredine. Direktor NVO „Ozon“, Aleksandar Perović, istakao je da im je zadovoljstvo biti dio tima koji pokušava da riješi problem sa očuvanjem ribljeg fonda i da je zadovoljan pristupom i načinom na koji je organizovana akcija spašavanja ribe.
“Treba imati u vidu da su oba jezera nakon više decenija postojanja poprimile ekosistemski značaj a već su i definisane određene vrste flore i faune u koje definitivno spadaju i odredjen vrste ribe. Stoga smatram da je ovakve akcije predstavljaju primjer da se tzv humana ekologija primjenjuje u praksi uz saradnju u uključenost svih relevatnih sekora i institucija“, kazao je Perović.
Akcija je nakon početka pražnjenje dovodnog sistema, a iz kanala je izvađeno je nekoliko hiljada kiligorama ribe i vraćeno u matična jezera – Slano i Krupac. Akciju prati i poljoprivredni inspektor.
Sekretar Sportsko-ribolovnog kluba „Nikšić“, Vlajko Simović, kazao je da će akcija trajati koliko god bude potrebno da se većina ribe vrati u matična jezera. Simović je kazao da je prošle godine spašeno nekoliko tone ribe te da da će, ako vremenske prilike dozvole, ove godine pokušati da još povećaju efekte akcije.
Redovni godišnji remont HE “Perućica” počeo je danas a potpuna obustava rada u elektrani potrajaće do kraja avgusta. Punjenje dovodnog sistema, nakon završenog remonta, očekuje se od 1. septembra.