Misija OEBS-a u Crnoj Gori u saradnji sa Agencijom za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, organizuje javnu raspravu u Nikšiću na temu implementacije zakona o slobodnom pristupu informacijama.
Ovaj događaj će se održati 21. aprila u zgradi Opštine Nikšić, sa početkom u 10h.

Cilj javne rasprave je informisati predstavnike institucija, nevladinih organizacija, medija, kao i sve građane, o značaju i načinu ostvarivanja prava na slobodan pristup i upoznati ih sa proaktivnim pristupom informacijama, kao i procedurama koje zakon propisuje.

U okviru događaja, prisutnima će se obratiti predstavnici OEBS-a i Opštine Nikšić, nakon čega će uslijediti prezentacije predstavnika NVO MANS i Centra za demokratsku tranziciju, kao i Agencije za zaštitu ličnih podataka, koji će ovom prilikom prenijeti svoja iskustva na ovu temu.