Mještani nikšićke Mjesne zajednice Uzdomir sa protestnog skupa u Grebicama poručili su nadležnima da problem čestih saobraćajnih nezgoda prouzrokovanih neplanskom gradnjom mora hitno biti riješen. Oni su se okupili danas pored obilaznice na saobraćajnici Risan-Žabljak, tražeći da se ukloni potporni visoki zid i prilazni put kući Kontića.

Prema tvrdnji mještana, neko od nadležnih je prilikom gradnje saobraćajnice prije četiri godine izmijenio plansku dokumentaciju i omogućio Slavku Kontiću da oko svoje kuće napravi potporni zid i prilazni put uz raskrsnicu i time u potpunosti onemogući pregled saobraćajnice.

„Zbog toga se protekle četiri godine desilo više od 200 saobraćajnih nezgoda u kojima je povrijeđeno 20-ak osoba i pričinjena velika materijalna šteta“, rekao je Pejović.

Prema njegovim riječima, sporni zid, kojeg nazivaju Zid smrti sa prilaznim putem je sagrađan na parceli od 495 kvadrata koje je Opština za potrebe izgradnje regionalne saobraćajnice otkupila od jednog od mještana.

Pejović je kazao da je otkupljena parcela prema planu bila namijenjena za gradnju trotoara i treće trake.

Mještani su poručili da neće dozvoliti nadležnima da u cilju rješavanja problema zatvore jedan od ostalih sporednih puteva koji vode do raskrsnice i glavne saobraćajnice.

„Tražimo da tužilaštvo i pravosuđe ispita ko je omogućio izgradnju potpornog zida i prilaznog puta toj kući na državnom zemljištu i sa državnim novcem“, navodi se u zahtjevi mještana.

Oni poručuju da odgovornost treba da snose Direkcija za saobraćaj i Opština Nikšić za sve štete nastale u saobraćajnim nezgodama na toj dionici.

Mještani su upozorili da će uslijediti radikalni protesti ukoliko se u najkraćem roku ne riješe njihovi zahtjevi za uklanjanje spornog zida i prilaznog puta.