Na univerzitetskoj javnoj tribini “Kriza u obrazovanju – društvo u krizi” govornici su se saglasili u jednom – da jak obrazovni sistem vodi ka prosperitetnijem i boljem društvu, što je vidljivo i na primjeru naprednih zemalja koje ulažu u obrazovanje kao u najznačajniji segment za razvoj jednog društva.

Prorektor za nastavu Univerziteta Crne Gore prof. dr Veselin Mićanović smatra da je kriza u obrazovanju direktni produkt društvene krize.

“Devalvacija sistema vrijednosti, njen direktni input u društvu ima za produkt krizu najznačajnijih društvenih segmenata, a među njima i obrazovanja. Ako želimo da riješimo problem, moramo ga analizirati i razviti objektivnu strategiju njegovog dugoročnog rješenja“, kazao je Mićanović.

Prof. dr Tatjana Novović, dekanica Filozofskog fakulteta UCG smatra da je svako krizno stanje posljedica djelovanja „multipliciranih društvenih uzroka, manje ili više poznatih i vidljivih“. Problem nastaje, smatra ona, kada se uzroci ne ispituju validno, već se daju određene impresionističke i voluntarističke procjene stanja.

“Jedino istinska, timska nastojanja i aktivnosti putem kojih se utvrđuju uzroci krize, istražuju, otkrivaju i identifikuju determinante stanja u obrazovanju, ishode napretkom u obrazovnoj i društvenoj perspektivi“, kazala je Novović.

Prevladavanjem krize u obrazovanju, smatra ona, doprinosi se i prevazilaženju šire društvene krize, putem jedinstvene aktivnosti u domenu osiguravanja optimalnog kadrovskog potencijala, inventivnijeg formiranja naučnoistraživačkih timova i sinergizovane posvećenosti osiguravanju visokog kvaliteta obrazovanja”.

Predsjednik sindikata prosvjete Crne Gore Radomir Božović ističe da kriza u obrazovanju obavezno povlači za sobom krizu društva.

“Sve tehnološki i ekonomski razvijene zemlje
u modernom svijetu imaju jak obrazovni sistem. To pokazuju rezultati Pisa i Tims testiranja. Kroz jak obrazovni sistem ne samo da proizvodimo obrazovane i kompetentne ljude, već ih učimo pravim etičkim vrijednostima, da poštuju zakon i rade za dobrobit društva. U ekonomski slabim državama cvjeta korupcija, koju proizvode kadrovi proizišli iz slabog obrazovnog sistema.

“Kao što je grčki filozof kazao ako Atina ima slabe učitelje ona će propasti“, kazao je i Slobodan Savović, generalni direktor Direktorata za opšte srednje obrazovanje, stručno obrazovanje i cjeloživotno učenje u Miinistarstvu prosvjete.

“Svako društvo ima obrazovni sistem koji u suštini obezbjeđuje da se društvene vrijednosti prenesu novim generacijama. Ako sadašnji trenutak jednog društva ne promoviše svoje vrijednosti onda kažemo da je to društvo u krizi…A samim tim ni obrazovni sistem nema što da prenese novim generacijama“, smatra on.

Svoj osvrt je dala i moderatorka tribine, studentkinja druge godine master studija Filosofije, Bojana Šolaja.

“Mnogo je obučenih, a premalo ili nimalo obrazovanih upravo zato što znanje, koje podrazumijeva razvijenu sposobnost kritičkog mišljenja, niko nije spreman da kupi. Krizu u obrazovanju, koja je posljednjih sedmica u fokusu crnogorske javnosti, treba shvatiti u njenoj dvosmislenosti – kao oprobani scenario u kojem se aktuelno stanje reformama revitalizuje, ali i kao priliku da se krene u pravcu radikalnih obrazovnih i društvenih promjena“, zaključila je ona.

Nakon uvodnih riječi govornika u diskusiju se uključila i prisutna publika, u kojoj su pored članova prosvjetne zajednice bili i predstavnici civilnog sektora, pri čemu su se razmatrala brojna pitanja.