gorivo

Cijene goriva će rasti do kraja godine sa blažim ili jačim intenzitetom, ocijenio je viši finansijski analitičar pri Udruženju naftnih kompanija Crne Gore (UNKCG) Draško Striković.

On nije mogao da precizira koliko će iznositi rast cijena goriva do kraja godine.

“Kada posmatramo berzanske kotacije gotovih rafinisanih proizvoda i odnos dolara i eura, dva ključna parametra za formiranje cijena goriva, situacija je obeshrabrujuća za građane i privredu, jer se očekuje da će se do kraja godine nastaviti sa blažim ili jačim rastom cijena. Koliki će biti intenzitet rasta cijena, zavisiće od od luka zemalja proizvođača sirove nafte”, rekao je Striković za Dan nakon novog poskupljenja goriva.

On je kazao da se cijene goriva mogu i smanjiti, ali da to zavisi od Vlade.

Izvršna vlast ima zakonsko pravo da smanji akcize na gorivo do 50 odsto, čime se mogu znatno smanjiti cijene naftnih derivata. Aktuelna Vlada je na početku mandata smanjila akcize na gorivo, što je bilo u maju prošle godine.

“Cijene u Crnoj Gori svakako mogu biti niže, uz odgovarajuće mehanizme i poluge koje su već na raspolaganju u akciznoj politici Vlade. Kako turistička sezona prolazi, to možemo reći da je učešće turista na tržištu derivata značajnije u padu, te da su građani i privreda Crne Gore glavni potrošači, čime se stiče i argument više da se pristupi prim jeni umanjenja akciza u narednom periodu. S obzirom na to da već sada možemo govoriti da je trend rasta cijena i dalje prisutan, trebalo bi se pristupiti izračunu i predlagati umanjenje akciza”, poručio je Striković.

On je kazao da je po pitanju snabdijevanja naftnim derivatima situacija potpuno redovna i da nema poremećaja u snabdijevanju.

Komentarišući najnovije povećanje cijena goriva, kojim je cijena benzina dostigla 1,7 EUR po litru, Striković je objasnio da je to posljedica dva ključna parametra, berzanskih kotacija gotovih – rafinisanih proizvoda i odnosa dolara i eura.

“Oba parametra su od poslednje promjene bilježila rast. Kada posmatram dublje, odnosno šta je dovelo do rasta ovih kotacija, može se reći da ključni uticaj na berzanske cijene derivata ima odluka zemlja članica OPEC-a, odnosno najvećih svjetskih proizvođača da dodatno smanje obim proizvodnje, čime smanjuju ponudu na tržištu i posljedično dolazi do rasta cijena. Takođe, vrlo zaoštreni globalni odnosi između svjetskih sila dodatno podstiču ovako visok nivo cijena”, naveo ie Striković.

Pored kotacija, faktori koji utiču na cijenu goriva su akcize i porez na dodatu vrijednost (PDV).

“Oni procentualno iznose od 50 do 60 odsto u zavisnosti od derivata. Na cijene u Crnoj Gori utiču troškovi distribucije oko četiri odsto i marže naftnih kompanija od dva do dva i po odsto”, precizirao je Striković.

On je objasnio da se maloprodajne cijene goriva u Crnoj Gori ne određuju na bazi sirove nafte, već na bazi gotovih proizvoda.

“Takođe, u Crnoj Gori nemamo rafinerije koje bi obrađivale takvu sirovu naftu. Ipak, rafinerije koje koriste sirovu naftu, na bazi tih cijena prave svoje kalkulacije i određuju prodajne cijene, pa tako možemo reći da posljedično sirova nafta imauticaj i na sve ostale cijene iz ove branše”, saopštio je Striković.

On je kazao da je došlo do rasta cijena goriva u cijelom regionu, s obzirom na to da i u regionu formiranje cijena ima utemeljenje na istim ili sličnim berzanskim kotacijama.