Nevladina organizacija (NVO) „Zagrad Montenegro” podnijela je predsjedniku Skupštine Opštine Nikšić, Nemanji Vukoviću, inicijativu da na narednoj sjednici jedna od tačaka bude zaštita šumskog kompleksa Seloštak, površine preko 238 hiljada metara kvadratnih.

„Kroz šumski kompleks se pruža glavna asfaltna putna dionica koja vodi prema sve više turistički atraktivnim planinskim katunima Konjsko, Lukavica i Kapetanovo jezero. Fascinantan je izgled bukove šume koja svojom prirodnom posebnošću i vizuelnim karakteristikama stvara dodatni ugođaj prolaznicima, turistima, domicilnom stanovništvu. Međutim, zbog same blizine frekventnog asfaltnog puta koji se pruža kroz šumu, postoji velika opasnost od nelegalne sječe, negativnih uticaja, devasatacije lokaliteta”, stoji u inicijativi koju potpisuje predsjednik NVO „Zagrad Montenegro”, Ivan Đurović.

Zaštitom pomenutog šumskog kompleksa, kako se navodi, spriječila bi se devastacija lokaliteta, povećao nivo zaštite od sječe, požara i drugih negativnih uticaja, ali bi se stekao i viši stepen uslova za unapređenje lokalitita i njegovu turističku valorizaciju.

„Na naš zahtjev da donesu odluku o trajnoj zabrani davanja doznake za sječu u Seloštaku, od Armina Mujevića, v.d. direktora Uprave za šume i lovišta Crne Gore, dobili smo odgovor da oni zbog zakonskih ograničinja ne mogu donijeti odluku kojom će biti zabranjeno trajno davanje doznake za sječu u okviru šumskog lokaliteta, sve dok vlasnik predmetnog šumskog kopmleksa tj. Vlada Crne Gore ne odluči da se isti stavi pod stepen zaštite u kojem nijesu dozvoljene bilo kakve intervencije vezane za doznaku i sječu stabala”, naveo je Đurović.

Kako u inicijativi stoji podršku da se Seloštak stavi pod zaštitu svakodnevno dobijaju od građana, ljubitelja prirode, kao i releventanih ekoloških organizacija kao što su: Ekološki pokret ‘Ozon’, Društvo mladih ekologa-Nikšić, NVO „Putevima predaka”, „Morakovo”…