Na današnjem okruglom stolu čija je tema bila “Analiza monitoringa o pristupačnosti objekata/površina u javnoj upotrebi na teritoriji opštine Nikšić”, od 94 mapiranih objekata/površina u javnoj upotrebi osobama sa invaliditetom (OSI) su u potpunosti pristupačna svega njih tri, saopštio je direktor NVO “Mozaik” Blagoje Šturanović. Analiza je pokazala da je 20 objekata (od 94) uglavnom pristupačno, 23 objekta su djelimično pristupačna, 10 njih je uglavnom nepristupačno, dok ih je 38 nepristupačno u potpunosti.

Kao primjer nepristupačnog objekta naročito se istakla Pošta Crne Gore.

Na ovaj način osobe sa invaliditetom su diskriminisane, jer ne mogu da obave ni bazičnu, svakodnevnu radnju – plaćanje računa u Pošti, istakao je Šturanović.

“Pristupna rampa postoji u 26% objekata, dok u 74% objekata rampa ne postoji”, rečeno je na okruglom stolu.

Međutim, čak i kada objekat posjeduje rampu, ona je strma, nema protiv kliznu podlogu i rizična je za samostalno korišćenje.

“Sprovođenjem monitoringa zaključujemo da u nekim objektima postoje rampe koje omogućavaju korisnicima kolica ulazak u objekat, ali ne i pristup glavnom prostoru”, rečeno je iz NVO “Mozaik”.

Tako osobe sa invaliditetom sve i da mogu ući u neku višespratnicu, njihovo dalje kretanje je onemogućeno, jer 64 odsto mapiranih objekata koji imaju više spratova nemaju lift, dok lift posjeduje 36 odsto objekata. U dva objekta lift je u fazi postavljanja, a postoje i objekti sa nefunkcionalnim liftom.

Takođe, čak 90,5 mapiranih objekata nema pristupačan toalet za OSI.

“Centar za socijalni rad Nikšić, Šavnik i Plužine” posjeduju toalet prilagođen OSI”, rečeno je na okruglom stolu.

Isto tako, orijentacioni plan za kretanje OSI postoji u samo 7 odsto objekata.

Dobar primjer prilagođavanja pristupačnosti OSI je Eko park Blace, u čijem prijatnom ambijentu odnedavno mogu boraviti svi, bez obzira na fizičke ili senzore sposobnosti.

Na okruglom stolu je prezentovan kraći film o prilagođenosti pristupačnosti Eko parka Blace za OSI.

Na okruglom stolu, pored Šturanovića, govorio je predsjednik Skupštine opštine Nikšić Nemanja Vuković, kao i sekretarka Sekretarijata za prostorno planiranje i urbanizam Milanka Radulović.

Između ostalog, njihov zajednički zaključak je bio kako je prilagođenost ugostiteljskih objekata za OSI (razmak stolova od zida), kao bitan prostor gdje dolazi do socijalizacije među ljudima, zadatak od velikog značaja, čijem ispunjenju se nadaju u narednom periodu.