Međunarodni dan djeteta koji se obilježava svake godine, 20.novembra danas je obilježen u OŠ “Ivan Vušović”.

U cilju podsjećanja na prava djeteta, nasilja i raznih oblika diskriminacije i na probleme sa kojima se djeca suočavaju realizovane su mnogobrojne aktivnosti.

Djeca su se ovom prilikom upoznala sa Konvencijom o pravima djeteta, koja je usvojena 1989. godine.