Novi portal ,kancelarija Programa Ujedinjenih nacija ,Ministarstvo finansija Crne Gore,

Ministarstvo finansija Crne Gore i kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), uz podršku Ministarstva finansija Slovačke, razvili su novi informativni portal koji će građanima omogućiti lakši uvid u finansijske podatke lokalnih samouprava u državi.

Portal je razvijen u cilju jačanja odgovornosti i transparentnosti u upravljanju javnim finansijama, rekli su iz UNDP-a.
“Novi portal koji je dostupan na web adresi https://lokalnefinansije.me, doprinijeće premošćavanju informacijskog jaza koji često postoji između građana i lokalnih samouprava, kada su u pitanju lokalne javne finansije”, dodaje se u saopštenju.
Portal će služiti kao svojevrsna platforma za jednu vrstu monitoringa lokalnih budžeta u Crnoj Gori kako navode.
“Takođe se nadam da će pomoći građanima, organizacijama civilnog društva i svim zainteresovanim stranama da ostvare svoje pravo uvida u monitoring, planiranje, budžetiranje i izvršenje javnih finansija na lokalnom nivou”, rekla je stalna predstavnica Gašparikova.
Ona je kazala da očekuje da će taj značajni poduhvat otvoriti prostor za konstruktivan i otvoren dijalog između institutcija i građana o ekonomskim i društvenim prioritetima, “koje ovi budžeti treba da podrže”.
“Portal je dio šire podrške koju Vlada Slovačke pruža na planu poboljšanja upravljanja javnim finansijama u Crnoj Gori”, navela je Gašparikova.
Ambasador Slovačke u Crnoj Gori, Boris Gandel kazao je da je zadovoljan što projekat koji finansira ta država, doprinosi poboljšanju transparentnosti i odgovornosti u upravljanju javnim finansijama u Crnoj Gori.
“To je još jedan dokaz iskrenog prijateljstva i partnerstva, a Slovačka podržava Crnu Goru od obnove njene državnosti”.
“U mojoj zemlji smo, nakon “Plišane revolucije”, veoma mnogo učinili da bismo transformisali Slovačku u moderno demokratsko društvo. Transparentnost je bila jedan od osnovnih principa ovog procesa. Postojanje jasnih pravila i mogućnost kontrole njihovog sprovođenja – obavezni su u ovom pogledu”, rekao je Gandel.
Prema njegovim riječima, to se odnosi na sve sfere života – uključujući i finansije.
“Cijenimo napore svih uključenih strana i ponosan sam što je Ministarstvo finansija Slovačke, zajedno sa Slovačkom, doprinijelo implementaciji ovog projekta. Budući da je transparentnost jedno od osnovnih načela Evropske unije, dozvolite mi da ovim putem čestitam Crnoj Gori što je učinila još jedan korak ka njenoj evropskoj budućnosti”, zaključio je Gandel.
Iz UNDP-a su kazali da će portal omogućiti pravovremeno komuniciranje podataka na način koji je dostupan i relevantan za građane zainteresovane za javne finansije na lokalnom nivou.
“Finansijska stabilnost i održivost lokalnih samouprava, kao jedan od glavnih prioriteta Ministarstva finansija, ključan je preduslov za bolji kvalitet usluga i ukupnu perspektivu ekonomskog razvoja”, navodi se u saopštenju.
Generalna direktorica Direktorata za lokalnu samoupravu i privredna društva u većinskom vlasništvu države, pri Ministarstvu finansija Snežana Mugoša, kazala je da “portal predstavlja projekat vizuelizacije budžetskih podataka lokalnih finansija u Crnoj Gori, i urađen je s ciljem unapređenja transparentnosti javnih finansija na lokalnom nivou”.
“Sve jedinice lokalne samouprave su u obavezi da mjesečno izvještavaju Ministarstvo, kao i da svoje kvartalne izvještaje objavljuju na svojim internet stranicama. Ovaj portal objedinjava sve podatke koji su dostupni na jednom mjestu, a prikazani su na jednostavan i vizuelno prijemčiv način”, navela je Mugoša.
Na portalu je, kako se navodi, dat pregled zbirnih podataka na nivou svih opština u Crnoj Gori koji uključuje primitke, izdatke, neizmirene obaveze i dugove od 2009. do prošle godine.
“Osim toga, dat je detaljan uporedni pregled podataka na nivou svih opština u Crnoj Gori, koji uključuje pojedinačne budžetske stavke za isti period”, kazali su iz UNDP-a.
Portal je razvijen kroz UNDP projekat Jačanje transparentnog i odgovornog upravljanja javnim finansijama u Crnoj Gori, a podaci objavljeni na portalu ažuriraće se na godišnjem nivou.
Izvor: MINA