Societe Generale banka Montenegro obezbijedila je svojim klijentima, korisnicima MasterCard i VISA kartica, još veću sigurnost prilikom transakcija na internetu putem “3D Secure” novog sistema autorizacije transakcija, prenosi CDM.

“3D Secure” je međunarodni sigurnosni standard za provjeru tačnosti podataka korisnika kartice kod plaćanja na internetu i razvijen je u cilju sprječavanja zloupotreba, odnosno neovlašćene upotrebe kartica od strane trećih lica.

Iz Banke ističu da su prednosti ovog sistema obavljanje internet kupovine sigurnim prenosom informacija o plaćanju uz učešće kupca u samoj transakciji plaćanja, kao i kontrola neovlašćenog/neautorizovanog korišćenja kartice.

“Ovaj sistem štiti od rizika zloupotrebe kartice na internetu na način da korisnik kartice prilikom kupovine na internetu dobija putem SMS poruke na mobilnom telefonu lozinku kojom potvrđuje svoj identitet, čime se mogućnost zloupotrebe kartice od strane neke neovlašćene osobe svodi na minimum jer se kupovina može realizovati tek nakon unosa lozinke”, pojašnjavaju oni.

Societe Generale banka Montenegro omogućila je da 3D Secure sistem bude besplatan za sve korisnike VISA i MasterCard kartica izdatih od banke.