Nastavnice engleskog jezika Sandra Đurđić i Dragana Radoman su 18.2.2023. u JU “Braća Ribar” pohađale obuku za korišćenje pomoćnog nastavnog sredstva – interaktivnog edukativnog materijala Activate – Games for Learning American English.

Obuku je za predstavnike osnovnih i srednjih škola realizovalo Udruženje nastavnika engleskog jezika Crne Gore ELTAM, uz finansijsku podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici, kao dio projekta Activate – Make a Difference. Activate je osmislila i kreirala Kancelarija za programe engleskog jezika Biroa za obrazovanje i kulturu Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država.

Nastavnica Sandra Đurđić je na sjednici Aktiva stranih jezika JU OŠ “Milija Nikčević” podijelila sa kolegama iskustva stečena na seminaru.