Glavna adminstratorka Opštine Nikšić Biljana Vučurović sa saradnicima prisustvuje TAIEX konferenciji E – uprava u organizaciji Zajednica Opština.

Opština Nikšć nastavlja da radi na jačanju pkompetencija za korišćenje novih pristupa.

Cilj konferencije je razmjena znanja sa predstavnicima svih opština Crne Gore o strateškom pristupu konceptu e-uprave.

Stručnjaci iz regiona TAIEX-a su podijelili svoja iskustva u implementaciji koncepta, sa kojim izazovima su se suočili tokom digitalne transformacije. Stručnjaci su govorili i o pristupu upravljanja na više nivoa za e-upravu, e-usluge na lokalnom nivou, otvorene podatke i transparentnost.

Na konferenciji pored glavne administratorke učestvuju: Rada Bulatović iz Službe za saradnju, poslove predsjednika i informisanje, Milos Perunović i Željko Todorović iz Sekretarijata za lokalnu samoupravu.