Nacionalna turistička organizacija (NTO) uručila je povodom Svjetskog dana turističkih vodiča, nagrade dobitnicima konkursa za najbolje osmišljenu turističku turu na teritoriji Crne Gore.

Nakon uvida u pristigle prijave, Komisija, koju su činili predstavnici Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, NTO i Asocijacije turističkih vodiča, je razmatrala one prijave koje su zadovoljile uslove konkursa, te na osnovu utvrđenih kriterijuma napravila rang listu i izabrala tri najbolje.

“Nagrada podrazumijeva novčani iznos od hiljadu EUR za prvonagrađenog, odnosno 500 EUR za drugu i 250 EUR za treću nagradu”, navodi se u saopštenju.Shodno ocjeni Komisije prvonagrađena je prijava pod nazivom Vremeplov antičkog grada Doclea Petre Soković Raičević, drugu nagradu dobio je Dušan Medin sa Stazama slobode: turistička tura posvećena zaboravljenim spomenicima NOB-a u Crnoj Gori, dok je trećenagrađena Aida Krcunović sa Od mreže do trpeze – edukativna tura.

Prvonagrađena, Petra Soković Raičević, istakla je značaj ovog konkursa s obzirom na to da ture po ovom konkursu podrazumijevaju uključivanje lokalne zajednice i valorizaciju kulturnog ili istorijskog nasljeđa.

„Cilj moje turističke ture jeste da se doživi antički grad Doklea. Kao što i sami znate, Duklja je najvažnije arheološko nalazište u Crnoj Gori i ja se nadam da ćemo uključivanjem lokalne zajednice, vođenjem turističkih vodiča i kostimiranim konceptom same ture oživjeti Duklju na pravi način“, poručila je Soković Raičević.

Arheolog, kustos i turistički vodič, Dušan Medin, koji je osvojio drugu nagradu je kazao da su inovativne ture, pomalo nepoznate destinacije, nedovoljno turistički razvijene, ne samo od domaće javnosti nego i turista, te mu je prvenstveno to bio motiv da se prijavi na ovaj konkurs.

„Na ovaj konkurs sam se prijavio i zbog toga jer mi je bio vrlo izazovan, cijeneći njegove kriterijume i karakteristike koje je bilo potrebno ispuniti da bi se prijavilo ili pak dobilo nagradu. U ovoj prijavi riječ je o zaboravljenim socijalističkim spomenicima koji su nastajali u drugoj polovini 20. vijeka kao jedna vrsta sjećanja i reflekcije na sva ona stradanja, ali i pobjede na prostoru Crne Gore”, rekao je Medin.

On je kazao da na cijeloj teritoriji Crne Gore, a sjever je tu izuzetno bogat, postoji obilje materijalne, kulturne baštine i velikih monumentalnih spomenika. Prema riječima Aide Krcunović, dobitnice treće nagrade, njenom turističkom turom želi da oživi dva grada, Stari Bar i Pristan, grad koji je postojao na mjestu današnje Luke Bar.

„Cilj ove ture jeste da kod turista izazove doživljaj i taj doživljaj ostane u lijepom sjećanju da bi tu turu preporučili i da bi se opet vratili. Tura je edukativno gastronomska. Kroz ovu turu, vršiće se edukacija kako se i na koji način izlovljava riba, kojim metodama, alatima, kakve sve vrste riba imamo, te na koji način se priprema, i to je dio koji treba da zadovolji edukativno gastronomsku priču”, navela je Krcunović.

Sa druge strane, kako je dodala, imamo ovu istorijsku priču, a to je da sama tura kreće od Dvorca kralja Nikole, odakle se približavamo moru i predstavljamo kralja Nikolu kao velikog ljubitelja mora, koji je imao svoju veliku flotu, i kraljicu Milenu, po kojoj Kraljičina plaža nosi ime.

“Sam Pristan je bio inspiracija za mene, jer su ljudi na tom prostoru živjeli od ribolova i praktikovali izlov i sva ta priča treba da predstavi jedan turistički proizvod“, poručila je Krcunović.

NTO će u narednom periodu u saradnji sa Asocijacijom turističkih vodiča Crne Gore, u zavisnosti od vremenskih prilika, organizovati promotivnu turističku turu koja je dobila prvo mjesto, odnosno turu pod nazivom Vremeplov antičkog grada Doclea, a nagrađene inicijative će biti dodatno promovisane kroz aktivnosti NTO.