Nada Orbović, profesorica tehnike i informatike i Sandra Đukanović, profesorica engleskog jezika u OŠ “Luka Simonović”, nastavljaju aktivnosti na temu – “Digitalno nasilje”, pa su dana 12. 12. ’22., organizovale i realizovale radionicu za učenike VII-1, a sve uz pomoć i podršku učenika VIII-ih razreda. Učenici odjeljenja VIII-3 su glumili i prezentovali na engleskom jeziku aktivnost, čiji je cilj, osim unaprijedjenja komunikativnih vještina na engleskom jeziku, i upoznavanje učenika sa postojanjem i stepenom zastupljenosti digitalnog nasilja među učenicima. Glavni cilj je da se učenicima poveća svijest o novim oblicima nasilja i rizicima koji nastaju usljed porasta upotrebe digitalnih uređaja i interneta, kao i prenošenje znanja i vještina pomoću kojih će se nasilje spriječiti kao i preporuke za djecu za bezbjedno korišćenje digitalnih uređaja i interneta.