Na Trebjesi posađeno 500 sadnica, najviše sadile porodice sa djecom

Putevima predaka u partnerstvu sa NVO Media Timom u okviru projekta Pošumimo Trebjesu organizovao je još jednu akciju pošumljavanja Trebjese. Akciji su se odazvale mnoge organizacije grada, Mladiinfo Montenegro, Omladinski klub, BK Perun, Služba zaštite i spašavanja, Unified Club – Naša škola Ekonomska Nikšić, NVO “Centar za afirmaciju RE-populacije-CAREP”, Agencija za lokalnu demokratiju i druge.
„Danas je bilo dosta porodica sa djecom i to nas najviše raduje. Polako privodimo kraju projekat Pošumimo Trebjesu koji radimo u partnerstvu sa Medija Timom. Posadili smo 500 sadnica smrče. Okrenuli smo se južnom dijelu Trebjese gdje ima najviše posla, i gdje planiramo cijelo proljeće da sadimo. Ovaj projekat završavamo sledeće nedjelje, a nastavljamo sa novim Za zeleni ekološki Nikšić“, kazala je Ana Petrović Njegoš, direktorica NVO Putevima Predaka.
Sadnice su donirali Uprava za šume Crne Gore i Rasadnik Vir.