Stečajna uprava nikšićke Mljekare Nika raspisala je juče oglas za prodaju imovine te kompanije po ukupnoj početnoj cijeni od 4,14 miliona eura.

Predmet prodaje je nepokretna imovina, oprema i vozila Mljekare Nika, koja se prodaju javnim nadmetanjem putem prikupljanja pismenih ponuda. Od nepokretne imovine prodaju se nekretnine razvrstana u nekoliko cjelina.

Nekretnine koje obuhvataju poslovne zgrade u privredi i energetici, dvorišta, pomoćnu zgradu i neplodno zemljište prodaju se po početnoj cijeni od 1,36 miliona eura.

Uz ponudu po tom osnovu, obavezno je dostaviti i ponudu koja se odnosi na opremu, kao jedinstvenu ponudu, sa posebno izraženim cijenama po pozicijama.

Prodaju se i nekretnine upisane u katastarsku opštinu Kočani, ukupne površine 68,48 hiljada metara kvadratnih po početnoj cijeni od 1,42 miliona eura.

Na prodaju je i poslovni prostor površine 69 metara kvadratnih u prizemlju, po cijeni od 30 hiljada eura.

Prodaju se i nekretnine ukupne površine 474 metara kvadratnih, koje čine katastarske parcele površine 451 metar kvadratni i 23 metra kvadratna, po prirodi dvorišta, po početnoj cijeni od 51 hiljadu eura.

Prodaju se i nekretnine katastarske opštine Straševina površine 21,67 hiljada metara kvadratnih, odnosno katastarske parcele po prirodi njive, kao i zemljište ukupne površine 2,93 hiljade metara kvadratnih, po početnoj cijeni od 420,75 hiljada eura.

Oprema se prodaje po početnoj cijeni od 748,5 hiljada eura, a čine je linije za proizvodnju mlijeka, pakovanje, pranje ambalaže, proizvodnju i pakovanje maslaca, pasterizaciju mlijeka, jogurta, kisjelog mlijeka i pavlake.

Opremu čine i linije za proizvodnju vazduha, linije rashladne instalacije i oprema koja se nalazi na farmi i kancelarijski namještaj.

Na prodaju je ponuđeno i 25 vozila po ukupnoj početnoj cijeni od 112,4 hiljade eura.

Ponude zainteresovani mogu dostavljati Privrednom sudu do 21. oktobra do 14 sati. Otvaranje ponuda zakazano je za 22. oktobar u devet sati i 30 minuta. Zainteresovani za dostavljanje ponuda obavezni su da uplate depozit za učešće na javnom nadmetanju u iznosu od pet odsto od početne cijene za imovinu za koju dostavljaju ponudu. Kriterijum za odabir ponude je isključivo najveća ponuđena cijena. Za kupovinu vozila, prednost ima ponuda za kupovinu svih vozila.

Odluku o prihvatanju najpovoljnijih ponuđača i prodaji imovine stečajni upravnik će donijeti najkasnije u roku od sedam dana od javnog otvaranja ponuda.Odbor povjerilaca Mljekare Nika početkom avgusta nije prihvatio plan reorganizacije, zbog čega je u tom preduzeću proglašen bankrot.

Stečaj u Niku je uveden u martu, a prema Zakonu o stečaju, ukoliko se za tri mjeseca ne usvoji plan reorganizacije proglašava se bankrot i prodaje imovina, nakon čega se namiruju povjerioci po isplatnim redovima. Uvođenje stečaja tražio je vlasnik Mljekare Aleksandar Božović, a od marta je 70 radnika na Birou rada. Mljekari su u aprilu u krugu fabrike počeli sa danonoćnim protestima. Proizvodnja u Niki obustavljena je u novembru prošle godine, jer su mjesec ranije njeni kooperanti prekinuli sa isporukom mlijeka koje im Božović nije plaćao više od godinu. Božović je Mljekaru Nika kupio iz ranijeg stečaja 2005. godine, a sredstva za kupovinu od 600 hiljada eura je obezbijedio iz kredita.

M.M.