Na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore, prijemni ispiti za upis na studijski program Sportski novinari i treneri je 7. jula, u 11.00 sati, u amfiteatru Fakulteta, dok je prijemni ispit za studijski program Fizička kultura i zdravi stilovi života 8. jula sa početkom u 8.30 h.

Na programu Fizička kultura i zdravi stilovi života polaže se praktični prijemni ispit. Sastoji se od poligona spretnosti i okretnosti, provjere osnovnog znanja plivanja(plivanje eliminaciono), baratanja loptom u četiri osnovna kolektivna sporta (fudbal, rukomet, košarka i odbojka), trčanja na 100 metara.
Na studijskom programu Sportski novinari i treneri kandidati polažu prijemni ispit u vidu testa opšteg znanja.
Konkursom je za upis na ovaj fakultet predviđeno 105 mjesta, odnosno 45 za program Fizička kultura i zdravi stilovi života i 60 za program Sportski novinari i treneri.