Ispod Sedla planinskoga diva
Đe se Drobnjak sastaju i Piva
Đe u ljeto nameti se vide
Đe su Turci polomili džide
Đe vjetrovi urlaju i biju
Tu se vile nagorkinje kriju
Tu vukovi čoporima hode
Tu izviru pitke gorske vode
Tu đe trava na uvojke niče
Tu slobodi junačkoj se kliče
Tu je rajsko biti i oditi
Tu se može slobodno hoditi
Tuda orli nadlijeću suri
Tud se ljudski naode kosturi
U toj takvo ljepoti i Raju
U planinskom biti zagrljaju
Pluća dišu, odmaraju čula
Slušaš kako svira tanka frula
Dok čaktari sa ovnova biju
A planinsku udišeš ariju
Durmitorskih ljekovitih trava
Gledat krda volova i krava
I slušati vukovi dok viju
I dok srne sa jezera piju
U Dobrome pitomome Dolu
A pod Prutaš vile su u kolu
Todorovim Dolom zaigrale
A iz grla tanko su pjevale
U oblake ču se pjesma njina:
“Durmitore care svih planina.”