Džejms Vat, škotski inženjer i fizičar, umro je na današnji dan, 19. avgusta 1819. godine, pronalazač parne mašine 1765. godine. Uveo je jedinicu za mjerenje snage, koju je nazvao “konjska snaga” i koja se nije znatnije razlikovala od kasnije uvedene KS. U Sohou kod Birmingena osnovao je 1782. prvu fabriku parnih mašina.

Prva parna mašina je napravljena 1698. godine, a kada se Vat rodio, mašine, koje je usavršio Tomas Njukomen, već su uveliko pumpale vodu iz rudnika širom zemlje. Negdje oko 1764. godine, Vatu je dat jedan model Njukomenove mašine da je popravi. Shvativši da ju je nemoguće popraviti, počeo je da radi na njenom poboljšanju. Dodao je odvojenu kondenzacijsku komoru koja je sprječavala preveliki gubitak pare. Patentirao je novi, poboljšan model parne mašine 1769. godine.